Weekoverzicht Defensieoperaties

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) rukte 69 keer uit na meldingen van explosieven in Nederland. Dat is ruim 2 keer zoveel als normaal was voor de coronacrisis. Nu mensen zoveel mogelijk thuis moeten blijven, gaan ze er meer op uit met metaaldetectors en voor het zogenoemde magneetvissen. De EOD’ers identificeerden en ruimden de projectielen indien nodig. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 29 tot en met 5 mei.

Het Militair Revalidatiecentrum in Doorn kreeg voor het eerst een patiënt met het post intensive care syndroom na langdurig verblijf op de Intensive Care. De Nederlandse revalidatiecentra houden rekening met een toename van patiënten die lange tijd op de intensive care hebben gelegen.

Sinds afgelopen vrijdag voert de ANWB Medical Air Assistance het volledige patiëntenvervoer vanaf de Waddeneilanden naar ziekenhuizen op het vasteland weer uit. Het Defensie Helikopter Commando nam de taak op 20 april tijdelijk over tussen 7.00 uur en 22.00 uur. Daardoor konden de ANWB-helikopters ernstig zieke COVID-19-patiënten naar verschillende intensive care-afdelingen in Nederland brengen.

Bekijk de infographic voor de volledige Defensie-inzet in het land.

Schip in haven wordt beladen.
Zr.Ms. Karel Doorman wordt beladen voor vertrek naar het Caribisch gebied.

Caribisch gebied

Op Aruba ondersteunt het 32e Raidingsquadron samen met de Arubaanse Militie (ARUMIL) de Kustwacht Caribisch Gebied bij de maritieme grensbewaking. Dit gebeurt op land met de Anaconda wielvoertuigen en op zee met snelle FRISC-motorboten. Daarnaast ondersteunt ARUMIL-personeel de Kustwacht Caribisch Gebied aan boord. Ook de Karel Doorman voert kustwachttaken uit.

Op St. Maarten ondersteunt het mariniersdetachement de lokale autoriteiten met handhaving openbare orde en veiligheid.

De Compagnie in de West doet statische en dynamische observaties op Curaçao. Daarnaast ondersteunt de Curaçaose Militie het Korps Politie Curaçao met verkeerscontroles. Ook doen geneeskundige militairen COVID-19 tests uitvoeren bij de bevolking.

Bekijk de infographic voor de volledige Defensie-inzet in het Caribisch gebied.

Afghanistan

Personeel van het Instituut Defensie Relatieziekenhuizen en de medische compagnie oefenden een zogenoemd massa calamiteiten-scenario. De multinationale oefening was opgezet door 2 Nederlandse artsen en een militair verpleegkundige. Zo moest worden bepaald hoe urgent de behandeling van een patiënt was. Ook trainden zij hoe voertuigen ‘afvoerbakken’ moesten rijden om patiënten zo snel mogelijk in het Role 2-hospitaal te krijgen.

Uit de oefening kwam naar voren dat de overdracht van patiënten aan Role 2-personeel beter kon. Namelijk als die gebeurde door de algemeen militair verpleegkundige of combat life saver die ook bij de 1e verzorging en het transport van de patiënt was. Het ging dan sneller en er ging minder informatie verloren. Ook kwam uit de oefening naar voren welke functionarissen het beste op welke plek konden staan.

Zo’n 100 Nederlandse militairen nemen momenteel deel aan Resolute Support. De focus van deze missie ligt op het trainen, adviseren en assisteren van Afghaanse veiligheidsdiensten. Adviseurs van de landmacht, marine en marechaussee richten zich in Mazar-e-Sharif en Kabul op het verbeteren van logistiek en onderhoud, de positie van vrouwen, verbindingen, speciale operaties en bestrijding van criminaliteit. Een gedeelte van de eenheid staat stand-by in Nederland.

Lopende operaties buitenland:

 • Nederland levert met meer dan 100 militairen een bijdrage aan de versterkte militaire aanwezigheid van de NAVO in Litouwen. Het bataljon waarvan Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla.
 • In Irak liggen de trainingsactiviteiten van de anti-ISIS coalitie in de omgeving van Erbil en in Bagdad stil. Er zijn nog wel militairen in het gebied om een basis draaiende te houden.
 • Analisten van 306 Squadron op Vliegbasis Leeuwarden analyseerden beelden uit het Midden-Oosten en Afghanistan. Die zijn gemaakt door een onbemand vliegtuig. In de strijd tegen ISIS en ter ondersteuning van missie Resolute Support maakt de eenheid op basis van de verzamelde informatie inlichtingenrapporten. Vanuit Qatar dragen Nederlandse staf- en liaisonofficieren bij aan de detailplanning van de strijd.
 • Nederlandse militairen ondersteunen in het Midden-Oosten missies die de vrede bewaken. Ze doen mee aan Undof, Untso, Unifil en USSC. De laatstgenoemde trainingsmissie is inmiddels stilgelegd door de Palestijnse Autoriteit. Alle Nederlandse militairen in deze missie zijn terug in Nederland.
 • Nederland draagt in de Sahel bij aan capaciteitsopbouw van lokale veiligheidsstructuren. Nederland levert militairen en civiele experts aan EU-missies in de regio en aan de VN-politiemissie in Mali. Nederland steunt ook de Europees geleide multinationale Combined Joint Special Operations Task Force met 1 of 2 stafofficieren. De militairen die deelnemen aan de EU-trainingsmissie Mali zijn tijdelijk terug in Nederland vanwege de coronacrisis.
 • De missie Minusma wordt nog ondersteund door 4 stafofficieren in Bamako en 2 militairen die de Duitsers in Gao bijstaan bij hun early warning-capaciteit.
 • Zr.Ms. De Ruyter neemt deel aan de missie Agenor, die valt onder de noemer European-led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz, kortweg EMASOH. Doel is een beeld op te bouwen van de maritieme veiligheidssituatie in de Golfregio. Het schip keert in juni weer terug.
 • Zr.Ms. Zeeland voert als stationsschip in de West drugsbestrijdingsoperaties en kustwachttaken uit. Ook verleent het stationsschip hulp bij humanitaire rampen en crises.
 • Zr.Ms. Willemstad neemt deel aan het permanente NAVO-vlootverband, de Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1). Het vlootverband ontdoet onder meer de Noordzee van projectielen als zeemijnen en vliegtuigbommen.
 • Beveiligingsteams van mariniers, zogenoemde Vessel Protection Detachments, beveiligen in de Golf van Aden incidenteel Nederlandse schepen tegen piraterij.
 • Het Forward Support Element Mirage levert onder meer logistieke ondersteuning aan de Vessel Protection Detachments. Die beschermen koopvaardijschepen tegen mogelijke aanvallen van piraten op de Indische Oceaan. Daarnaast vangt Mirage regelmatig de bemanning van het KDC-10-transportvliegtuig op.

Lopende acties/operaties binnenland:

 • De bewaking van het Nederlandse luchtruim gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf het Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt de taak bij Nederland.
 • 20 militairen leveren aanvullende bewakings- en beveiligingscapaciteit in Brunssum. Dit gebeurt vanwege de verhuizing van Amerikaans materieel in Limburg. Dat gaat van Schinnen naar het NATO Industrial Complex in Brunssum. De inzet duurt naar verwachting tot 1 juli.