Herdenkingsfilm 4 mei: “Blijf vertellen”

“Voor hen die nu niet meer kunnen spreken, is het aan ons om over hen te blijven vertellen.” De geestelijke verzorging vanuit Defensie staat vandaag online stil bij dodenherdenking. Dat gebeurt met een videoboodschap over het belang van verhalen.

 “We kennen de verhalen van het kamp, de onderdrukking, het front, van honger”, zo is te horen in de video. “Van militairen die zich inzetten voor vrijheid dichtbij en ver weg, toen en nu. Verhalen van mensen die konden delen in schaarste. Verhalen die herinneren aan hoe het was, 75 jaar geleden; en je laten stilstaan bij hoe het nu is.”

Nog altijd is leven in vrijheid wereldwijd geen vanzelfsprekendheid, vertellen de sprekers. “Laten we daarom blijven vertellen over de mensen die zich hebben ingezet voor onze vrijheid.”

Vanaf 3 erevelden

De dodenherdenking is opgenomen op de 3 erevelden: Loenen, De Grebbeberg en Bloemendaal. Geestelijke verzorgers en militairen van elk krijgsmachtdeel, geloofsrichting en levensbeschouwing vervullen een rol in de herdenking.

Voorgaande jaren werd er per krijgsmachtdeel in een bijeenkomst stilgestaan bij de gevallenen.

Hoofdkrijgsmachtraadsman Erwin Kamp: "Ik vind het betekenisvol dat wij onder deze bijzondere omstandigheden gezamenlijk toch alle oorlogs- en dienstslachtoffers binnen Defensie kunnen herdenken. Vanuit afstand toch dichtbij."