Mariniers voor openbare orde en veiligheid op Sint Maarten

Zr.Ms. Karel Doorman zet straks Nederlandse mariniers af. Ze worden ingezet voor zogenoemde harde bijstand op Sint Maarten. Dat betekent dat de militairen ondersteunen bij het handhaven van openbare ordemaatregelen. Minister Ank-Bijleveld-Schouten geeft hiermee gehoor aan het verzoek van Sint Maarten.

Vergroot afbeelding Zr.Ms. Karel Doorman aan de kade in Sint Maarten.
Archief: Zr.Ms. Karel Doorman in 2017 afgemeerd in Sint Maarten.

Daar vrezen de autoriteiten maatschappelijke ontwrichting als gevolg van de verspreiding van het COVID-19-virus op het eiland.

De mariniers zitten nog op zee.  Het ondersteunings- en bevoorradingsschip Zr.Ms. Karel Doorman vertrok 13 april vanuit Den Helder naar het Caribisch gebied en meert binnen enkele uren in Sint Maarten aan. Defensie stuurde het marineschip naar het Caribisch gebied om de civiele autoriteiten desgevraagd bij het bestrijden van de coronacrisis te ondersteunen.

Zr.Ms. Groningen morgen in Den Helder

In het gebied ligt inmiddels Zr.Ms.Zeeland, nu het stationsschip van de marine. De Zeeland loste Zr.Ms. Groningen af die morgen in Den Helder aankomt.

Overigens krijgt Sint Maarten al hulp van mariniers. Het gaat om militairen die in de West gestationeerd zijn.