Weekoverzicht Defensieoperaties

Defensie ondersteunde de civiele autoriteiten volop in de strijd tegen het coronavirus. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 8 tot en met 14 april.

Militair en burger pakken goederen uit.
Militairen helpen bij de bevoorrading van voedselbanken.

Op verzoek van de politie zette Defensie een drone in boven Nationaal Park De Biesbosch. Daarmee is gecontroleerd of recreanten zich aan de coronaregels hielden. Dat bleek niet overal het geval.

Militairen brachten de bevoorrading van zo’n 50 voedselbanken en uitgiftepunten in de regio’s Amsterdam, Haaglanden en Tilburg weer op gang. Dat gebeurde door in de 3 distributiecentra te helpen bij de herverdeling van bulkverpakkingen. De militairen ervaren het als dankbaar werk. “Ze zijn zeer blij iets te kunnen doen voor de minderbedeelde medemens”, liet projectleider majoor Armand Soeleman weten. Ook is de voedselbank tevreden met de militaire hulp, zo hoorde de majoor bij het distributiecentrum van de Voedselbank Haaglanden.

In heel Nederland helpen ongeveer 400 militairen bij de bestrijding van de coronacrisis. Het gaat voornamelijk om militaire artsen en verpleegkundigen in civiele ziekenhuizen. Daarnaast zijn er militairen ingezet voor planningsactiviteiten, de opvang van vreemdelingen, en het geven van adviezen. Denk daarbij aan het opzetten van zorghotels. Verder adviseren militairen bij verschillende ministeries met hun kennis en kunde van het opereren in tijden van crisis.

Afghanistan

De bijna 80 Nederlandse militairen die in Afghanistan zaten voor NAVO-missie Resolute Support zijn afgelost. Dat gebeurde 2 weken later dan gepland. De 40 mannen en vrouwen van rotatie 16 moesten eerst 2 weken in quarantaine. Inmiddels is het commando op de appèlplaats in Mazar-e-Sharif overgedragen. Daarbij werd uiteraard afstand gehouden. De overdracht geschiedde via een zogenoemde ‘tumar’. Hiermee werden vroeger boodschappen overgebracht.

Hiermee kwam rotatie 15 na 5 maanden officieel ten einde. Tijdens die uitzending kwam er een vredesakkoord tussen de VS en de Taliban tot stand, maar diende ook de “wereldwijde gluiperige vijand COVID-19 zich aan”, zo zei de scheidend commandant.

De focus van Resolute Support ligt op het trainen, adviseren en assisteren van Afghaanse veiligheidsdiensten. Adviseurs van de landmacht, marine en marechaussee richten zich in Mazar-e-Sharif en Kabul op het verbeteren van logistiek en onderhoud, de positie van vrouwen, verbindingen, speciale operaties en bestrijding van criminaliteit.

Irak

In Irak liggen de trainingsactiviteiten van de anti-ISIS coalitie in de omgeving van Erbil en in Bagdad stil. Er zijn nog wel militairen in het gebied om een basis draaiende te houden.

Militairen ondersteunden de lokale autoriteiten bij het handhaven van de openbare orde op Sint Maarten en Curaçao. Militair geneeskundig personeel helpt het corona-testteam op Curaçao. Datzelfde doen landmachtmilitairen voor de kustwacht van de benedenwindse eilanden bij de grensbewaking. Dat gebeurt met name om het coronavirus buiten de deur te houden. Inmiddels is Zr.Ms. Karel Doorman met helikopters en mariniers op weg naar het Caribisch gebied. Het schip vertrok afgelopen maandag en ondersteunt de civiele autoriteiten desgevraagd bij onder meer de bestrijding van de coronacrisis en het voorkomen van onlusten. Volgens de huidige planning wordt het ondersteunings- en bevoorradingsschip voor 3 maanden ingezet.

Lopende operaties buitenland:

 • Nederland levert met meer dan 100 militairen een bijdrage aan de versterkte militaire aanwezigheid van de NAVO in Litouwen. Het bataljon waarvan Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla. Afgelopen weekend werden met een repatriëringsvlucht de laatste militairen die positief testten op COVID-19 en in isolatie zaten teruggehaald naar Nederland.
 • Analisten van 306 Squadron op Vliegbasis Leeuwarden analyseerden beelden uit het Midden-Oosten en Afghanistan. Die zijn gemaakt door een onbemand vliegtuig. In de strijd tegen ISIS en ter ondersteuning van missie Resolute Support maakt de eenheid op basis van de verzamelde informatie inlichtingenrapporten. Vanuit Qatar dragen Nederlandse staf- en liaisonofficieren bij aan de detailplanning van de strijd.
 • Nederlandse militairen ondersteunen in het Midden-Oosten missies die de vrede bewaken. Ze doen mee aan Undof, Untso, Unifil en USSC. De laatstgenoemde trainingsmissie is inmiddels stilgelegd door de Palestijnse Autoriteit. Alle Nederlandse militairen in deze missie zijn terug in Nederland.
 • Nederland draagt in de Sahel bij aan capaciteitsopbouw van lokale veiligheidsstructuren. Nederland levert militairen en civiele experts aan EU-missies in de regio en aan de VN-politiemissie in Mali. Nederland steunt ook de Europees geleide multinationale Combined Joint Special Operations Task Force met 1 of 2 stafofficieren. De missie Minusma wordt nog ondersteund door 4 stafofficieren in Bamako en 2 militairen die de Duitsers in Gao bijstaan bij hun early warning-capaciteit.
 • Zr.Ms. De Ruyter neemt deel aan de missie Agenor, die valt onder de noemer European-led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz, kortweg EMASOH. Doel is een beeld op te bouwen van de maritieme veiligheidssituatie in de Golfregio. Het schip keert in juni weer terug.
 • Zr.Ms. Willemstad neemt deel aan het permanente NAVO-vlootverband, de Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1). Het vlootverband ontdoet onder meer de Noordzee van projectielen als zeemijnen en vliegtuigbommen.
 • Beveiligingsteams van mariniers, zogenoemde Vessel Protection Detachments, beveiligen in de Golf van Aden incidenteel Nederlandse schepen tegen piraterij.
 • Het Forward Support Element Mirage levert onder meer logistieke ondersteuning aan de Vessel Protection Detachments. Die beschermen koopvaardijschepen tegen mogelijke aanvallen van piraten op de Indische Oceaan. Daarnaast vangt Mirage regelmatig de bemanning van het KDC-10-transportvliegtuig op.

Lopende acties/operaties binnenland:

 • De Explosieven Opruimingsdienst Defensie rukte 57 keer uit na meldingen van explosieven ergens in Nederland. De militaire specialisten identificeerden en ruimden de projectielen indien nodig.
 • De bewaking van het Nederlandse luchtruim gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf het Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt de taak bij Nederland.
 • 20 militairen leveren aanvullende bewakings- en beveiligingscapaciteit in Brunssum. Dit gebeurt vanwege de verhuizing van Amerikaans materieel in Limburg. Dat gaat van Schinnen naar het NATO Industrial Complex in Brunssum. De inzet duurt naar verwachting tot 1 juli.