Nederlandse bevolking vindt sterke krijgsmacht belangrijker dan ooit

Onderzoek heeft uitgewezen dat 67% van de Nederlandse bevolking trots is op de Nederlandse militairen. Ook 67% vindt dat de dreiging in de wereld is toegenomen en daarom een sterke krijgsmacht nu belangrijker is dan ooit. 48% is van mening dat er te weinig geld naar Defensie gaat. Cijfers die nagenoeg gelijk zijn aan de resultaten van de vorige meting.

Dit blijkt uit de vandaag verschenen halfjaarlijkse Draagvlakmonitor van Motivaction. Het onderzoek is in opdracht van Defensie gedaan.

De Nederlandse bevolking geeft Defensie in het 2e halfjaar van 2019 een 7,1. Dat rapportcijfer kreeg Defensie ook in de 1e helft van 2019.

Het marktonderzoeksbureau doet sinds 2017 onderzoek naar het draagvlak voor Defensie onder de Nederlandse bevolking (16 t/m 75 jaar).

Waarom draagvlakonderzoek?

Defensie beschermt wat Nederland dierbaar is. Daarmee is de krijgsmacht geen luxe, maar een noodzaak. Om deze zware en verantwoordelijke taak goed te vervullen zijn steun en vertrouwen vanuit de samenleving essentieel. Vanwege het belang van steun voor de taken van Defensie en met name de buitenlandse inzet, wil Defensie het draagvlak in de samenleving behouden en vergroten. Daarbij is monitoren belangrijk.

Met de Draagvlakmonitor houdt Defensie continu de vinger aan de pols. Wekelijks worden tussen de 60 en 70 respondenten benaderd. Zo komt Motivaction elk kwartaal op een representatief aantal respondenten uit van zo'n 750.