Paasviering vanwege coronacrisis digitaal (video)

De jaarlijkse Defensie Paasviering is voor het eerst digitaal. De viering zou vandaag met publiek zijn. Dat gaat niet door vanwege de maatregelen om verdere verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan. Voor hoofdkrijgsmachtpredikant Klaas Henk Ubels geen reden om van het feest af te zien. "Juist in deze crisistijd is het goed om woorden van zorg en bemoediging te ontvangen."

De viering is opgenomen op de marinehaven in Den Helder.

Voorgangers zijn aalmoezenier George Martens en dominee Johan Trouwborst.

Ubels: "de paasviering is bestemd voor al het Defensiepersoneel, ongeacht ieders levensbeschouwelijke achtergrond."

Video: Paarsviering digitaal

Paasviering door coronacrisis digitaal

Uiteraard zijn de gedachten tijdens deze paasviering ook bij alle mensen die te maken hebben met het virus of er door getroffen zijn. Ubels: "ik denk dan aan de patiënten in de ziekenhuizen, nabestaanden van hen die het niet overleefden en alle hulpverleners die zich met hart en ziel inzetten."