Nederland steunt Mali bij gevechtsoperaties tegen terroristische groeperingen

Nederland steunt de Europees geleide multinationale Combined Joint Special Operations Task Force (CJSOTF). Deze taakgroep, Takuba genaamd, is vandaag opgericht en ondersteunt de Malinese strijdkrachten bij gevechtsoperaties tegen terroristische groeperingen in de Liptako-Gourma-regio in de Sahel.

Vergroot afbeelding Militair voertuig rijdt door landlijk gebied in Mali.
Archiefbeeld Mali.

Deze groeperingen zijn hier verantwoordelijk voor een geweldstoename. Takuba richt zich op het geven van adviezen, assistentie en begeleiding van die operaties. Naast politieke steun plaatst Nederland 1 of 2 stafofficieren bij het hoofdkwartier van de taakgroep. 

Via de militairen blijft Nederland geïnformeerd over de gang van zaken binnen Takuba, zoals de situatie op de grond. Nederland stuurt geen troepen omdat de benodigde Special Operations Forces (SOF) capaciteiten niet beschikbaar zijn. Dit komt vanwege de huidige inzet in Irak en Afghanistan tot begin 2022. Ook andere capaciteiten, zoals op het gebied van transport of voor medische evacuaties, zijn niet beschikbaar. De ministers van Defensie Ank Bijleveld-Schouten en Stef Blok van Buitenlandse Zaken hebben dat de kamer vandaag per brief gemeld.

Dient Nederlands veiligheidsbelang

De Sahel is een instabiele regio aan de randen van Europa. Het strategische belang van de Sahel blijft voor Nederland onverminderd groot. Het tegengaan van terrorisme en irreguliere migratie in de regio dient een direct Nederlands veiligheidsbelang.

Steun voor Takuba sluit goed aan bij de bestaande Nederlandse inzet in de Sahel op het gebied van veiligheid, diplomatie en ontwikkelingssamenwerking. Nederland draagt in de Sahel al bij aan de aanpak van grondoorzaken van onveiligheid en instabiliteit. De veiligheidsinzet richt zich primair op het versterken van de capaciteiten van de Sahellanden zodat ze voor hun eigen veiligheid kunnen zorgen. Oog voor mensenrechten en het verbeteren van de vertrouwensband tussen de autoriteiten en de lokale bevolking vormen daarbij belangrijke aandachtspunten. 

Vergroot afbeelding Militair (op de rug gezien) spreekt politieagenten in Niger toe.
Archieffoto uit 2019. Een van de instructeurs, die net als marechaussees politieagenten in Niger opleiden in bordermanagement. De lessen gaan over de aanpak van onder meer wapensmokkel, illegale immigratie en documentenfraude.

Capaciteitsopbouw van EU in de Sahel

Nederland draagt met 5 militairen bij aan de EU trainingsmissie in Mali (EUTM Mali). Die traint Malinese strijdkrachten en adviseert om de G5-troepenmacht te operationaliseren. Ook  levert Nederland maximaal 15 functionarissen voor de civiele capaciteitsopbouwmissies van de EU in de Sahel (EUCAP Sahel). Die zijn gericht op versterking van de binnenlandse veiligheidssectoren in Mali en Niger. Daarnaast levert Nederland maximaal 10 KMar-politiefunctionarissen en 2 tot 3 militaire stafofficieren aan de VN-missie Minusma.