Impact van COVID-19 op Defensie

De impact van COVID-19 wordt steeds groter. Uiteraard is Defensie zich bewust van de risico’s en worden maatregelen genomen die passen bij de situatie.

Van al de medewerkers wordt gevraagd zich te houden aan door de overheid gestelde maatregelen. COVID-19 heeft ook invloed op oefeningen en missies. Zo werd vandaag duidelijk dat de internationale oefening Defender Europe in ons land wordt aangepast. De geplande verplaatsing van Amerikaanse eenheden door Nederland gaat niet door.

COVID-19.
Een 3D-model van COVID-19

Ook de NAVO-winteroefening Cold Response 2020, met de Nederlandse bijdrage vanaf Zr.Ms. Johan de Witt, is gestopt. De Nederlandse trainingsmissie in Irak staat op pauze, als preventieve maatregel op verzoek van de Iraakse en Koerdische autoriteiten. Frisian Flag, één van de grootste luchtverdedigingsoefeningen in Europa, zal niet doorgaan.

Lees hier de Defensiekrant, voor een antwoord op de meest prangende vragen over COVID-19 in relatie tot de krijgsmacht.