Snel inzetbaar team moet antwoord zijn op cyberdreiging

Er komt een snel reagerend cyberteam, bestaande uit experts van verschillende landen. Het team assisteert de deelnemende landen bij het beveiligen tegen cyberdreigingen. Het gaat om Estland, Finland, Kroatië, Nederland, Polen en Roemenië. Ze tekenden vandaag een Memorandum of Understanding. Daarmee is het voornemen om samen te werken binnen het project ‘cyber rapid response teams and mutual assistance in cyber security’ in een volgende fase beland.

De cyber-samenwerking gebeurt onder de vlag van Permanent Structured Cooperation (PESCO), op 11 december 2017 formeel opgericht in Brussel. PESCO is bedoeld Europese Defensiesamenwerking te versterken.
Een voorbeeld is militaire mobiliteit, een initiatief van Nederland. Hierbij is het de bedoeling dat militair personeel en materieel snel over Europese grenzen door de Europese Unie zijn te verplaatsen.

Van wezenlijk belang

Met de vandaag getekende overeenkomst, in de Raad Buitenlandse Zaken Defensie, willen de deelnemers zich weren tegen toenemende cyberdreiging. Minister Ank Bijleveld-Schouten tekende namens Nederland. “Het is belangrijk om dit snel inzetbare team te hebben. Cyberaanvallen worden niet door landsgrenzen beperkt, daarom is een collectieve aanpak van wezenlijk belang.” Digitale spionage bij overheden en bedrijven en digitale verstoring van onze vitale infrastructuur blijft één van de grootste cyberdreigingen voor Nederland en zijn bondgenoten.

Het project staat onder leiding van Litouwen. De deelnemende landen richten elk 1 of meer expertisecellen op. Deze zijn op te roepen voor het zogenoemde Cyber Rapid Response Team (CRRT). Daarbij komen een raad en juridische, politieke en technische werkgroepen.

Past in Defensie Cyber Strategie

Wat de minister betreft past de aandacht voor het cyberdomein in de Defensie Cyber Strategie. “Hier is de samenwerking in PESCO-verband met Litouwen en andere partners een onderdeel van. Dit specifieke project wordt gezien als één van de meest succesvolle.”

Een CRRT is permanent en wordt geleid onder roterend voorzitterschap. Een CRRT wordt geactiveerd op verzoek van een deelnemend land en na goedkeuring van de CRRT-raad. Uiterlijk 72 uur later krijgt het verzoekende land hulp bij het cyberincident.

Na goedkeuring van de huidige deelnemende landen, is het ook voor andere lidstaten mogelijk om deel te nemen aan het PESCO-project.

Nederland werkt al nauw samen met Litouwen. Zo opereren in de Baltische staat Nederlandse militairen in NAVO-verband, de enhanced Forward Presence, om aanwezigheid te tonen op de oostflank van het Europees grondgebied.