CSI en linken leggen via openbare informatie moeten militaire operaties versterken

Crime Scene Investigation (CSI) en handig gebruik van openbare informatie krijgen een belangrijke rol tijdens militaire operaties. Daarom is de inlichtingeneenheid Joint Intelligence, Surveillance, Target Acquisition & Reconnaissance Commando (JISTARC) sinds vandaag voorzien van 2 nieuwe eenheden.

Vergroot afbeelding Notitieblad met oplichtende vingerafdrukken.
Vingerafdrukken.

Beide zijn van belang voor informatiegestuurd optreden. Het zijn de compagnieën: 108 Technical Exploitation Intelligence en 109 Open Sources Intelligence.

Hiermee versterkt de landmacht de Nederlandse informatiepositie in militaire operaties. 108 Technical Exploitation Intelligence-compagnie (108 TeXInt) houdt zich bezig met een soort Crime Scene Investigation (CSI). In crisisgebieden biedt de specialistische eenheid militaire commandanten extra informatie met forensische methoden. Denk aan het vinden en uitlezen van data-dragers. Een andere handelswijze is het gebruik van biometrische gegevens zoals vingerafdrukken, iris- en gelaatscans en DNA. Zo zijn bijvoorbeeld terroristen en hun netwerken op te sporen. Al met al extra sensorcapaciteit in de inlichtingenketen.

Vergroot afbeelding Mobiel forensisch laboratorium.
Een mobiel forensisch laboratorium.

Openbare informatie

109 Open Sources Intelligence-compagnie (109 OSINT-cie) is de andere nieuwe loot aan de inlichtingenboom. De eenheid is een soort van militaire variant op bestaande journalistieke-netwerken. De groeiende hoeveelheid openbare informatie biedt kansen om juiste keuzes te maken in militaire operaties. Het vinden van rélevante informatie vereist echter steeds meer capaciteit en deskundigheid. Dat is nu verenigd in ‘109 OSINT’. Dat detecteert en verzamelt in een inzetgebied relevante informatie voor een commandant.

Beide nieuwe compagnieën vullen andere sensorcapaciteiten van het JISTARC aan. De analyse-afdeling heeft daarmee weer een completer beeld van een inzetgebied. Daarop gebaseerde conclusies en adviezen zijn voor een commandant belangrijk met het oog op vervolgstappen.