Grensverleggende IT-project grondig herzien

Het project Grensverleggende IT (GrIT) is grondig herzien. Dat gebeurde naar aanleiding van het 3e advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) van afgelopen zomer. In de afgelopen maanden zijn 2 scenario’s uitgewerkt, die de afgelopen tijd door een externe partij zijn gevalideerd. Dat heeft staatssecretaris Barbara Visser gisteren aan de Tweede Kamer laten weten.

“Als antwoord op de conclusies van het BIT heb ik mij zorgvuldig beraden op het vervolg van het programma GrIT”, aldus de staatssecretaris. Van de scenario’s gaat er 1 uit van het aanpassen van de huidige aanpak. Hierdoor zijn de aanbevelingen van het BIT binnen de huidige aanbesteding uitvoerbaar. In het 2e scenario wordt gekozen voor een geheel nieuwe aanpak met nieuwe aanbestedingen.

Vertrouwelijkheid

Vanwege de vertrouwelijkheid van de aanbestedingsprocedure kan Defensie weinig details over het proces vrijgeven. Het scenario dat uiteindelijk de voorkeur krijgt, doorloopt dan eerst de gebruikelijke interne controlemechanismen. Daarna wordt het voor advies aan het BIT voorgelegd.

Visser verwacht dat zij op z’n vroegst voor de zomer dit scenario aan de Kamer kan voorleggen en dat de gunning in het 3e kwartaal van 2020 is af te ronden. Zij heeft daarnaast aangeboden de Tweede Kamer een vertrouwelijke briefing te verzorgen over dit proces.

Zie hier de Kamerbrief.