Nieuw Territoriaal Operatiecentrum is spin in militaire web

Vanuit het Territoriaal Operatiecentrum (TOC) worden militaire (crisis)operaties op Nederlands grondgebied gecoördineerd en aangestuurd. Vandaag opende het TOC, onderdeel van de landmacht, de deuren op de Bernhardkazerne in Amersfoort.

Vergroot afbeelding Amerikaanse tanks met containers op de achtergrond.
2 grote Amerikaanse legereenheden verplaatsten zich in oktober 2019 door Nederland.

Het centrum is bedoeld om de civiel-militaire samenwerking te optimaliseren en beter in te spelen op dreigingen, crisissituaties en grote incidenten. Daarnaast heeft Nederland een belangrijke geografische ligging in Europa. Dat maakt het een perfect doorvoerland. Steeds vaker gebruiken NAVO-bondgenoten onze havens, (water)wegen en spoorlijnen voor het verplaatsen van eenheden en materieel.

Vergroot afbeelding Amerikaanse tanks verplaatsten zich per spoor, rij auto's wacht voor spoorwegovergang.
2 grote Amerikaanse legereenheden verplaatsten zich in oktober 2019 door Nederland.

Grootste Amerikaanse oefening in 25 jaar

Dat laatste is precies waarvoor het TOC nu als 1e wordt ingezet. Van april tot mei vindt namelijk de multinationale oefening Defender 20 plaats, met grootschalige personeels- en materieelverplaatsingen van februari tot juli. Het is de grootste Amerikaanse oefening in 25 jaar op Europees grondgebied. Maar liefst 20.000 Amerikaanse militairen steken met duizenden voertuigen en uitrustingsstukken de grote plas over om te oefenen in onder andere Duitsland, Polen en de Baltische staten. Daarnaast doen er 8.000 Europese en 9.000 al in Europa gestationeerde Amerikaanse militairen mee.

In maart arriveert een complete Amerikaanse gevechtsbrigade in Vlissingen en Eindhoven om zich door Nederland te verplaatsen. De aansturing van deze zogenoemde Host Nation Support gebeurt vanuit het TOC en start deze maand al.

Vergroot afbeelding Plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten generaal-majoor Rob Jeulink feliciteert TOC-commandant kolonel Piet Hagenaars.
Plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten generaal-majoor Rob Jeulink feliciteert TOC-commandant kolonel Piet Hagenaars.

Kerntaken

  • Bondgenoten ondersteunen bij grootschalige doorvoeroperaties in Nederland en andere logistieke bijstand;
  • Het verlenen van militaire bijstand aan civiele partners;
  • Het bewaken en beveiligen van Nederlands grondgebied.

Flexibel op elke crisissituatie inspringen

TOC-commandant kolonel Piet Hagenaars verwacht de ambitieuze doelstellingen de komende jaren te vervullen: “De groeiende behoefte aan versterking van civiel-militaire samenwerking daagt ons uit om dit slim en structureel te organiseren. Als robuust operatiecentrum geeft het TOC sturing aan militaire inzet in Nederland. We zijn flexibel en kunnen op elke crisissituatie inspringen.”

Later dit jaar verhuist het operatiecentrum naar een gebouw in Nieuw Milligen dat nu nog verbouwd wordt.