Defensie komt aan bezwaren Gilze-Rijen tegemoet

Staatssecretaris Barbara Visser was vandaag bij verschillende bewoners in de omgeving van Vliegbasis Gilze-Rijen op bezoek. Ze deed dit mede op uitnodiging van het gemeentebestuur omdat er veel weerstand is tegen het voorgenomen luchthavenbesluit. Dat moet militair vliegverkeer meer ruimte bieden.

Vergroot afbeelding Een Cougar-transporthelikopter boven heuvelachtig gebied.
Een Cougar-transporthelikopter van het Defensie Helikopter Commando.

Visser kwam niet met lege handen naar de Brabantse plaats. Ze liet weten aan een aantal bezwaren van bewoners en bestuurders tegemoet te willen komen.

De bewoners van Gilze-Rijen dienden als reactie op het voorgenomen luchthavenbesluit meer dan 800 zienswijzen ofwel bezwaren in. Visser zei dat het aan de aanpak en voorbereiding van Defensie heeft geschort: “Niet alleen het proces, maar ook de plannen die Defensie voor Vliegbasis Gilze-Rijen heeft, moeten beter. Er is echt nog het nodige te doen voordat we kunnen komen tot een gedragen luchthavenbesluit.” Visser gaf aan niet alleen op bezoek te komen om te luisteren, maar ook om betekenisvolle stappen vooruit te zetten.

Vergroot afbeelding Een Apache-gevechtshelikopter.
Een Apache-gevechtshelikopter. Dit type toestel is gestationeerd in Gilze-Rijen.

Afstoten reserveveld

Een van de belangrijkste bezwaren van de gemeente was het behoud van de zogeheten reserveveldfunctie. Vliegbasis Gilze-Rijen heeft die momenteel. Dat betekent dat jachtvliegtuigen van Leeuwarden of Volkel hierheen tijdelijk kunnen uitwijken, vanwege bijvoorbeeld groot onderhoud aan de start- en landingsbaan. Visser liet weten hier over enkele jaren vanaf te willen. “Per slot van rekening is Vliegbasis Gilze-Rijen een helikopterveld. Een alternatief kan De Peel zijn. Als de reactivering van De Peel via het luchthavenbesluit over enkele jaren is vergund, kan de reserveveldfunctie voor Gilze-Rijen vervallen.”

Vergroot afbeelding Een Chinook-transporthelikopter.
Een Chinook-transporthelikopter. Ook dit type toestel heeft Gilze-Rijen als thuisbasis.

Geluidscontour De Peel behouden

Dit leidt niet tot meer vliegbewegingen en een groter vlieggebied voor De Peel. Visser heeft vorig jaar al in een brief aan provincies, gemeenten en de Tweede Kamer te kennen gegeven de bestaande geluidscontour voor De Peel te willen behouden, maar niet vergroten. “Het absolute maximum blijft 3.600 vliegtuigbewegingen door 12 jachtvliegtuigen, jaarlijks in 3 periodes van 6 weken”, aldus Visser.

Vergroot afbeelding Visser bij bewoners thuis in de omgeving van Vliegbasis Gilze-Rijen.
Visser bij bewoners thuis in de omgeving van Vliegbasis Gilze-Rijen.

Halveren returnveld

Bovenop het afstoten van het reserveveld liet Visser omwonenden en bestuurders weten dat Defensie ook de zogeheten returnveldfunctie wil halveren. Die functie is noodzakelijk als de helikopters niet meer in de Verenigde Staten mogen oefenen. In de VS heeft Nederland 8 Apaches en 4 Chinooks gestationeerd voor opleiding en trainingen. Door het halveren worden de gebieden aan de noord- en zuidkant van de vliegbasis kleiner. Daardoor ligt het geluidsoverlastgebied (35 Ke) niet meer boven woonkernen van Rijen en Gilze.

Het aantal vliegbewegingen van Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht wordt gebonden aan maximaal 4.000 per jaar en er komt eens per maand een HV-loze zondag. Verder wordt er gestart met bouwkundige maatregelen tegen rattle noise. Dat zijn trillingen (aan objecten) in huizen die kunnen ontstaan door laag overvliegende helikopters.

Helikoptercommando

Vliegbasis Gilze-Rijen is het 1e vliegveld (1910) van Nederland en sinds 1913 militair vliegveld. Sinds de jaren ’90 is het de thuishaven voor de helikopters van de luchtmacht. De Apache, Chinook en Cougar zijn frequent ingezet tijdens recente missies in Afghanistan, Irak en Mali.