Patiënt met lassakoorts ontslagen uit calamiteitenhospitaal

De patiënt die met lassakoorts was opgenomen in het Calamiteitenhospitaal is hersteld en ontslagen uit het ziekenhuis. Hij werd hier sinds 24 november behandeld. In het calamiteitenhospitaal werken Defensie, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het UMC Utrecht samen.

Bord ingang Centraal Militair Hospitaal.
Het Calamiteitenhospitaal is een samenwerking tussen Defensie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport én het UMC Utrecht.

5 Algemeen Militair Verpleegkundigen waren permanent betrokken bij de verzorging van de in Afrika besmette arts. Voorzitter raad van bestuur Margriet Schneider: “Voor de opvang en verzorging hebben veel mensen zich met een grote betrokkenheid en professionaliteit ingezet. Alle zorgverleners en het ondersteunend personeel van ons ziekenhuis én het ministerie van Defensie wil ik hiervoor van harte bedanken.”

Overleden

Het was de 2e patiënt met lassakoorts die in Nederland werd opgenomen. De arts werd besmet in Sierra Leone, samen met een Nederlandse collega. Die werd opgenomen in het LUMC in Leiden en overleed eind vorige maand.

Bij lassakoorts is de kans klein dat mensen elkaar besmetten. Mensen zijn pas besmettelijk als zij zelf ook klachten hebben. De meeste personen krijgen na een besmetting geen klachten. In sommige gevallen echter krijgen mensen zulke ernstige verschijnselen dat ze overlijden. Lassakoorts is een zeldzame ziekte die vooral voorkomt in West Afrika. Bepaalde muizen verspreiden het virus.

In kaart

De GGD en het RIVM in kaart gebracht wie er contact heeft gehad met deze patiënten. Deze zogenoemde contacten moeten 3 weken lang 2 keer per dag hun temperatuur opnemen en melden. Als zij klachten ontwikkelen, kan snel worden bepaald of zij lassakoorts hebben. Zodoende zijn eventuele nieuwe patiënten snel te isoleren en is de kans klein dat het virus zich in Nederland verspreidt. Tot nu toe is bij geen van de contacten lassakoorts vastgesteld.

Het calamiteitenhospitaal levert gegarandeerde, kortdurende medische capaciteit aan militaire en civiele slachtoffers bij ongevallen en rampen.