Marechausseecommandant ziet steeds meer potentie voor Eurogendfor

Nederland trekt niet langer de kar van het multinationale samenwerkingsverband van politiekorpsen met een militaire status. Commandant Koninklijke Marechaussee luitenant-generaal Hans Leijtens droeg na 1 jaar het voorzitterschap van de European Gendarmerie Force (Eurogendfor) vandaag over aan Frankrijk.

Vergroot afbeelding Mannen geven in zaal vlag aan elkaar.
Leijtens draagt het voorzitterschap van Eurogendfor over aan luitenant-generaal François Gieré uit Frankrijk.

Nederland voorzag Eurogendfor van het thema ‘Future, Focus en Flexibility’ en stelde een aantal doelen. Zo maakte het zich hard voor het ontwikkelen van toekomstige inzetscenario’s. Daarnaast legde Nederland de focus op kleinschalige inzet met op maat samengestelde eenheden, zogenoemde tailormade specialized teams. Een voorbeeld daarvan is de pilot voor de missie EUCAP Sahel Niger met een specialistisch team. Dat leidde mobiele grensteams op om terrorisme en illegale migratie te bestrijden.

Leijtens: “Ik zie steeds meer potentie voor Eurogendfor op dit moment. Er is een grote behoefte aan tailormade specialized teams, met hoge kwaliteit en snelle inzetbaarheid in crisissituaties. In mijn ogen is Eurogendfor het perfecte platform om in dit soort teams verschillende expertises van de lidstaten samen te brengen.”

Vergroot afbeelding Mensen in een zaal.
Vertegenwoordigers van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Defensie en de Eurogendfor-lidstaten bij de wisseling van het voorzitterschap.

Zichtbaarheid en draagvlak

Een ander doel was het vergroten van de zichtbaarheid en het draagvlak, met name binnen de Europese Unie. Nauwe samenwerking is essentieel voor Eurogendfor. Door het netwerk uit te breiden en samenwerking te verbeteren, is het mogelijk beter voorbereid te zijn op toekomstige dreigingen en uitdagingen.

Bij de overdracht van het voorzitterschap was ook minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok. Hij is van mening dat Eurogendfor heeft getoond dat samenwerken in een internationale context voor meer wendbaarheid en flexibiliteit zorgt. “En dat is wat we nodig hebben om te reageren op de huidige globale uitdagingen op het gebied van veiligheid en andere bedreigingen. Ik geloof er dan ook in dat we meer moeten samenwerken met de EU. Eurogendfor kan voorzien in kennis en ervaring en heeft de potentie het gemeenschappelijke veiligheid- en defensiebeleid verder aan te scherpen. Door samen te werken, kunnen we onze stem laten horen in Brussel en bijdragen aan de EU gemeenschappelijke veiligheid en defensiedoelen.”

Naast Blok waren onder anderen ook de Italiaanse commandant Eurogendfor Giuseppe Zirone en de commandanten van de bij Eurogendfor aangesloten gendarmeriekorpsen aanwezig. Dat gold ook voor vertegenwoordigers van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Defensie en de Eurogendfor-lidstaten. Tot Eurogendfor behoren Frankrijk, Italië, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje en Nederland.

Eurogendfor

Eurogendfor is een internationale organisatie, opgericht voor het inzetten van gendarmerie-type politiecapaciteit en expertise in crisisgebieden. Eurogendfor is een platform voor kennisuitwisseling en kan daadwerkelijke operationele inzet faciliteren en aansturen, via het hoofdkwartier in het Italiaanse Vicenza.