Bijleveld: 'Niet openstaan voor diversiteit, is talent mislopen'

"Het is misschien moeilijk te geloven, maar ik heb zelf meer dan eens gevoeld hoe het is om de meest diverse persoon in een gezelschap te zijn.” Dat hield minister Ank Bijleveld-Schouten haar gehoor vandaag voor in Eemnes tijdens het congres van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie. Dat had als thema: Diversiteit en inclusiviteit.

Portret minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten.
Bijleveld: "We willen dat iedereen geaccepteerd en gewaardeerd wordt en een bijdrage kan leveren ongeacht afkomst, sekse of geaardheid."

Als voorbeeld noemde Bijleveld dat ze als 1 van de eerste Tweede Kamerleden een kind verwachtte en er geen zwangerschapsverlof was. "Omdat men natuurlijk uitging van het doorsnee-Kamerlid… een man. Dus ik weet hoe het voelt om niet alleen op te vallen om wie je bent, maar om wát je bent. Hoe het is om te voelen dat de omgeving waar je werkt, niet helemaal op jou berekend is."

Breder dan alleen man-vrouw

Ze zei vervolgens dat diversiteit veel breder is dan alleen man-vrouw. "Het gaat ook om geloof, leeftijd, culturele achtergrond, geaardheid, opleiding… en ga zo maar door.” Ook bij Defensie werken burgers en militairen met allerlei verschillende achtergronden. Toch mag het wat de minister betreft meer divers. Dat dit niet zo is, komt onder meer door uniformiteit. Bijleveld: "Er leeft een brede misvatting dat ons uniform betekent dat we allemaal hetzelfde moeten zijn. Het uniform staat voor de kracht van het collectief. Het haalt juist maximale kracht uit een collectief als je ruimte geeft aan de verschillen tussen mensen. Als je iedereen laat doen waar ze goed in zijn, kun je elkaars tekortkomingen compenseren en het team naar een hoger niveau tillen. Als je niet openstaat voor diversiteit, loop je een hoop talent mis."

Defensie kent een apart cluster dat zich bezighoudt met diversiteit en inclusiviteit. Dat publiceerde onlangs het rapport 'Talent komt niet altijd bovendrijven'. De onderzoekers spraken met tal van minderheidsgroeperingen. Het bleek dat zij zichtbare en onzichtbare drempels ervaren bij het doorstromen in de organisatie. De deelnemers misten maatwerk door drempels in organisatiestructuur en regelgeving die tot inflexibiliteit bij onder andere P&O functionarissen leidt. Meer zichtbare diversiteit en meer kennis ervan op het gebied van onder meer cultuur, religie, hoogbegaafdheid, autistisch spectrum draagt bij aan de begeleiding en behandeling van de specifieke doelgroepen.

Groep militairen voor hoofdentree van het ministerie van Defensie met bewindslieden.
Minster Bijleveld en staatssecretaris Visser te midden van de deelnemers aan Coming Out Day afgelopen oktober.

Morele fitheid belangrijk

"Er is dus werk aan de winkel", concludeerde Bijleveld. "En dat zal best even tijd kosten, maar er gebeurt van alles om het roer om te gooien. We hebben 4 netwerken bij Defensie die steengoed werk doen op het gebied van leeftijd, op het gebied van vrouwen, op het gebied van geaardheid en op het gebied van culturele achtergrond." Ze vond de uitingen van diversiteit bij Defensie geen symboolpolitiek. "Het is zeker niet het enige wat we doen, maar symbolen doen ertoe. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken. Het draagt bij aan de morele fitheid." Dat vindt ze belangrijk, "omdat we willen dat iedereen geaccepteerd en gewaardeerd wordt en een bijdrage kan leveren ongeacht afkomst, sekse of geaardheid. Een divers team, is een sterk team. Net zoals een orkest met allerlei verschillende instrumenten: als je samen harmonie weet te bereiken, kan je de prachtigste dingen tot stand laten komen."

Minister Bijleveld was in Eemnes voor het uitreiken van de KNMO Award. Die is voor de meest innovatieve en creatieve ideeën binnen de amateurmuzieksector.