Meer Amerikaanse legervoorraad naar Eygelshoven

Het Amerikaanse leger verhoogt de mobiliteit van haar eenheden in Europa met ‘dynamische stallings- en onderhoudslocaties’. Daarmee reageren de Amerikanen op de onvoorspelbare situatie aan de oostgrens van het NAVO-grondgebied. Ook Nederland speelt een rol bij het verhogen van die Amerikaanse mobiliteit, want de zogenoemde Army Prepositioned Stocks Eygelshoven wordt groter.

Amerikaanse tanks op wagons worden naar opslaglocatie vervoerd.
De Army Prepositioned Stocks Eygelshoven.

Dat is vandaag door de landmachten van Amerika en Nederland met een handtekening bekrachtigd.

Grensgebied met Rusland

Het Amerikaanse materieel in Eygelshoven zal vaker wisselen en is binnen 48 uur inzetbaar. Voorheen was er slechts sprake van langdurige opslag in Eygelshoven. Maar de Amerikanen gaan hun spullen ook vaker gebruiken voor oefeningen in het grensgebied met Rusland. Dat leidt tot meer verplaatsingen en meer onderhoud van materieel. Dat heeft tot gevolg dat er 70 tot 120, voornamelijk technische en logistieke functies bijkomen op de Zuid-Limburgse locatie. Medio 2020 moet die op volle toeren draaien.

Vertegenwoordigers van de Nederlandse en Amerikaanse landmacht ondertekenen hun afspraken.
Brigadegeneraal Kees de Rijke en een Amerikaanse collega bezegelen nieuwe afspraken met een handtekening.

Extra werkgelegenheid

De Amerikaanse landmacht wil in Europa snel over materieel beschikken mocht de internationale situatie daar om vragen. Daarnaast is het de bedoeling met voorraden doorlopend in te spelen op actuele ontwikkelingen. De herinrichting van de Limburgse opslagplaats maakt het mogelijk de Amerikanen blijvend te ondersteunen. Daarnaast levert de groei van het complex extra werkgelegenheid op in het zuiden van het land.

Amerikaanse tanks op wagons.
Amerikaans materieel.

onverhoopte conflicten

Brigadegeneraal en mede-ondertekenaar Kees de Rijke van de landmacht noemt Nederland militair-strategisch gezien een logistiek knooppunt bij onverhoopte conflicten in Europa. “De keuze voor Eygelshoven en de voorspoedige samenwerking onderstrepen de goede contacten tussen de Amerikaanse en Nederlandse Defensieorganisaties.”