Nederland stuurt fregat naar Straat van Hormuz

Het luchtverdedigings- en commandofregat Zr.Ms. De Ruyter vertrekt in januari naar de Golfregio. Het schip neemt daar tot juni deel aan een Europese maritieme missie. Het doel is het versterken van de veiligheid in het onrustige gebied. De ministerraad stemde vandaag in met deze deelname. Ook werden bijdragen aan andere missies besproken.

Luchtverdedigings- en commandofregat Zr.Ms. De Ruyter.
Zr.Ms. De Ruyter neemt in september 2018 deel aan SNMG 2 (Standing Nato Maritime Group).

In de regio zijn de spanningen de afgelopen periode hoog opgelopen. Incidenten die de scheepvaart ontregelen en de bijkomende onzekerheid hebben directe gevolgen voor de wereldeconomie en voor Nederlandse reders.

Minister Ank Bijleveld-Schouten: “Nederland is een logistiek knooppunt en een zeevarende handelsnatie. Veiligheidsincidenten in zo’n belangrijke maritieme regio raken dus direct aan onze veiligheids- en economische belangen. Het waarborgen van de vrije en veilige doorvaart voor het maritieme verkeer in dit gebied is dan ook nadrukkelijk in ons belang.”

Lees ook het interview in de nieuwe Defensiekrant met de commandant van Zr.Ms. De Ruyter, kapitein-luitenant ter zee Theo Klootwijk, over de aanstaande inzet.

Onderkant van een NH90-helikopter in de lucht.
Een NH90 van het Defensie Helikopter Commando tijdens een deklanding.

Boordhelikopter

Zr.Ms. De Ruyter gaat deel uitmaken van de European-Led mission Awareness Strait of Hormuz (EMASOH). Het initiatief voor de missie is genomen door Frankrijk. EMASOH vindt plaats in het westelijk deel van de Golf van Oman, het oostelijke deel van de Arabische Golf en de Straat van Hormuz. Speciaal voor de missie krijgt het fregat een NH90- maritieme gevechtshelikopter en extra stafofficieren aan boord.

Gelijktijdig met de missie zet Nederland zich op diplomatiek niveau in om de spanningen te verminderen.

Mensensmokkel

Ook heeft het kabinet aangegeven om opnieuw een marineschip aan te bieden voor Operatie Sophia, mocht deze weer plaatsvinden. Dit is een militaire operatie tegen mensensmokkelaars in de Middellandse Zee van de Europese Unie. De inzet is begin dit jaar gestaakt door onenigheid over de herverdeling van opgepikte drenkelingen tussen de EU-lidstaten.

Verzoeken Sahel en Syrië

Het kabinet buigt zich ook over de wenselijkheid en haalbaarheid van een Frans verzoek om mee te doen met een multinationale missie in de Sahel. En dan kijkt het kabinet nog naar een Amerikaans verzoek voor een hernieuwde Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS in Syrië. De Verenigde Staten werken op dit moment een nieuwe invulling van dit verzoek uit.