Staatssecretaris: ‘Medezeggenschap versterkt de krijgsmacht’

“Ook in een militaire organisatie is medezeggenschap enorm belangrijk. Misschien wel extra belangrijk. Ook u zult de afgelopen weken hebben gezien dat het Malieveld vol stond met boeren, bouwers en leraren. Militairen hebben die optie niet.” Staatssecretaris Barbara Visser opende vandaag de jaarlijkse medezeggenschapsdag van de Vakbond voor Militair Burgerpersoneel en de Vakbond voor Jong Beroepsmilitairen in Stroe.

Het doel van deze dag was om medezeggenschappers bij elkaar te krijgen, te bepraten wat er speelt en ideeën uit te wisselen.

De Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond illustreert volgens de staatssecretaris het belang van volwaardige medezeggenschap. In de 19e eeuw werkten er meer dan 10.000 mensen in deze bedrijfstak, onder slechte arbeidsomstandigheden en tegen een laag loon. Toen in 1894 de lonen nóg verder omlaag dreigden te gaan, legde een aantal mensen het werk neer. Ze richtten een vakbond op en bevochten een 10-urige werkdag met een verplichte pauze van 2 uur. Het zou uiteindelijk leiden tot de 8-urige werkdag.

Enorm belangrijk

Visser: “Wat ik met dit voorbeeld wil zeggen: inspraak en tegenspraak van werknemers is enorm belangrijk.” Militairen hebben een bijzondere positie. Ze mogen, met goede redenen, niet met pantservoertuigen protesteren in Den Haag. Maar juist daarom heeft Defensie de plicht om te zorgen dat de interne tegen- en inspraak op orde is, zo betoogde de staatssecretaris.

Vóóraf een constructieve bijdrage

“Positief is dat de Centrale Medezeggenschapscommissie het voor elkaar heeft gekregen om in heel veel processen vooraf meegenomen te worden”, zo sprak de staatssecretaris haar waardering uit. “Of het nu gaat om toekomstige maatregelen op het gebied van veiligheid, vastgoed of de uitwerking van personeelsmaatregelen. De CMC levert vóóraf een constructieve bijdrage, in plaats van dat ze alleen maar achteraf geconsulteerd worden.”

Bondgenoot

Het grote voordeel is dat medezeggenschapscommissies dicht op de werkvloer zitten. Medezeggenschappers kunnen hun commandanten dus helpen bij het bepalen wat er leeft. En wat er nodig is om de eenheid goed te laten functioneren. Het maakt de medezeggenschap ook tot een waardevol instrument bij de modernisering van personeelszaken. Visser riep dan ook op de MC’s te zien als een bondgenoot met wie je zij aan zij de organisatie kan versterken.