Weekoverzicht Defensieoperaties

Bij het Forward Support Element Mirage in de Verenigde Arabische Emiraten zijn 480 zonnepanelen opgeleverd. Een overzicht van Defensieoperaties van woensdag 20 tot en met dinsdag 26 november.

Groepje mannen houdt een boek vast.

Een handboek voor het zonnepanelenproject wordt uitgereikt aan Geniewerken.

De installatie gebeurde afgelopen jaar onder toeziend oog van de genie. De investering is naar verwachting binnen 3 tot 4 jaar terugverdiend.
Het Forward Support Element Mirage levert onder meer logistieke ondersteuning aan de vessel protection detachement’s (beveiligingsteams van mariniers). Die beschermen koopvaardijschepen tegen mogelijke aanvallen van piraten op de Indische Oceaan. Daarnaast vangt Mirage regelmatig de bemanning van het KDC-10-transportvliegtuig op.

Helikopter met paketten op achterdek schip.

De onderschepte drugs op het achterdek van Zr. Ms. Groningen.

Caribisch gebied

De NH90-boordhelikopter van Zr. Ms. Groningen spotte tijdens een patrouille een verdacht vaartuig op weg naar Curaçao. Na melding dirigeerde de Kustwacht een boot (metal shark) naar de locatie en trof meer dan 40 mensen aan zonder persoonsbewijs. De Kustwacht heeft hen overgedragen aan de politie van Curaçao.

De Groningen voert als stationsschip in de West drugsbestrijdingsoperaties uit en verleent hulp bij humanitaire rampen en crises.

CBRN

Militairen van een CBRN-eenheid (chemische, biologische, radiologische en nucleaire) kwamen in actie voor een verdachte brief op het belastingkantoor in Heerlen. Er zijn (nog) geen verdachte stoffen gevonden. Monsters zijn voor verdere analyse overgedragen aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Lopende operaties buitenland:

 • Nederland levert met maximaal 270 militairen een bijdrage aan de versterkte militaire aanwezigheid in Litouwen. Het bataljon waarvan Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla. De militaire versterking aan de Europese oostgrens telt 4 multinationale bataljons. Behalve in Litouwen zijn ze ook gestationeerd in Estland, Letland en Polen. De troepen voor de bataljons wisselen elkaar af en komen uit 18 NAVO-landen.
 • Nederlandse trainers ondersteunen het Speciale Operaties Trainings Centrum in de omgeving van Bagdad. Ook bij Erbil geven Nederlanders trainingen in samenwerking met partnerlanden. 2 Nederlandse militaire adviseurs vervullen een functie binnen de NAVO-capaciteitsopbouwmissie in Irak. Er nemen ook 4 Nederlandse civiele experts aan deel.
 • Nederland doet in Afghanistan met ongeveer 170 militairen mee aan Resolute Support. Vanuit Mazar-e-Sharif en Kabul trainen en adviseren ze de Afghaanse politie, het leger en de speciale strijdkrachten. De missie loopt tot eind 2021.
 • Analisten van 306 Squadron op Vliegbasis Leeuwarden analyseerden beelden uit het Midden-Oosten en Afghanistan. Die zijn gemaakt door een onbemand vliegtuig. In de strijd tegen ISIS en ter ondersteuning van Resolute Support maakt de eenheid op basis van de verzamelde informatie inlichtingenrapporten. Vanuit Qatar dragen Nederlandse staf- en liaisonofficieren bij aan de detailplanning van de strijd.
 • Nederlandse militairen ondersteunen in het Midden-Oosten missies die de vrede bewaken. Ze doen mee aan Undof, Untso, Unifil en USSC.
 • Nederland draagt in de Sahel bij aan capaciteitsopbouw van lokale veiligheidsstructuren. Nederland levert militairen en civiele experts aan EU-missies in de regio (EUTM en EUCAP Sahel) en aan de VN-politiemissie in Mali.
 • Een groot gedeelte van het missiematerieel in Mali is terug in Nederland. De overgebleven spullen worden de komende maanden getransporteerd. Nederland beëindigde op 1 mei de deelname aan Minusma.
 • Zr. Ms. Urk maakt deel uit van de Standing NATO Minecounter Measures Group 1. Dit snel inzetbare NAVO-vlootverband richt zich op mijnenbestrijdingsoperaties.

Lopende acties/operaties binnenland:

 • De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam in actie na 51 meldingen. Bij de politieactie op een woonwagenkamp in Lith (Noord-Brabant) heeft de politie acht handgranaten gevonden. De EOD heeft de explosieven veiliggesteld, meldt de politie.
 • De bewaking van het Nederlandse luchtruim gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding op het Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt de taak bij de Belgen.
 • 20 militairen leveren aanvullende bewakings- en beveiligingscapaciteit in Brunssum. Dit gebeurt vanwege de verhuizing van Amerikaans materieel van Schinnen naar het NATO Industrial Complex in Brunssum. De inzet duurt naar verwachting tot 1 juli 2020.
 • Defensie helpt 3 maanden bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid bij de KIA-gevangenis op Aruba. Hiervoor werpen ze onder meer prikkeldraadversperringen op.
 • Zoekspecialisten van Defensie ondersteunden de politie bij het uitkammen van woonpercelen, voertuigen en natuurgebieden in onder meer Friesland, Honselerdijk en Deventer.
 • In het Calamiteitenhospitaal in Utrecht ligt een uit Sierra Leone gerepatrieerde Nederlandse arts. Hij heeft lassakoorts (zie nieuwsberricht 24 november)