Calamiteitenhospitaal geactiveerd

De tropenarts met lassakoorts die in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) werd behandeld is gisteravond overleden. Een directe collega van deze arts uit Sierra Leone is ook besmet met lassakoorts. Deze arts is gisteren onder strikte isolatie vervoerd naar Nederland. Deze patiënt ligt nu in het Calamiteitenhospitaal, waar Defensie met het UMC samenwerkt. Voor patiënten, bezoekers en medewerkers is er geen gevaar op besmetting.

Bord ingang Centraal Militair Hospitaal.
Het Calamiteitenhospitaal is een samenwerking tussen Defensie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport én het UMC Utrecht.

Het Calamiteitenhospitaal heeft gegarandeerde, kortdurende medische capaciteit voor de opvang van groepen militaire en civiele slachtoffers bij ongevallen en rampen. Dit bijzondere ziekenhuis is een samenwerking tussen Defensie, Volksgezondheid, Welzijn en Sport én het UMC Utrecht.

De artsen zijn waarschijnlijk bij behandeling van dezelfde patiënt in een ziekenhuis in Sierra Leone besmet geraakt. In het ziekenhuis in Sierra Leone werken nog enkele andere Nederlandse zorgverleners. De Nederlandse zorgverleners die contact hebben gehad met de 2 patiënten met lassakoorts zijn inmiddels ook gerepatrieerd. Zij zijn met een speciale vlucht naar Nederland gekomen. De zorgverlening in het ziekenhuis in Sierra Leone is overgenomen door andere artsen, zodat de zorg daar zo goed mogelijk geborgd blijft. 

Contactonderzoek

Bij lassakoorts is de kans klein dat mensen elkaar besmetten. Maar de ziekte kan ernstig verlopen. Daarom hebben de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in kaart gebracht wie er contact heeft gehad met deze patiënten. Deze personen (zogenaamde contacten) moeten 2 keer per dag temperatuur opnemen en dit melden aan de GGD. Mensen zijn pas besmettelijk voor anderen als zij zelf ook klachten hebben. Door deze vroege opsporing van contacten is de kans klein dat het virus zich in Nederland verspreidt. 

Lassakoorts

Lassakoorts wordt veroorzaakt door het lassavirus. Dit virus komt vooral voor in delen van West-Afrika. Bepaalde muizen kunnen het virus verspreiden. Daarnaast kan het virus zich soms van mens op mens verspreiden. De meeste personen krijgen geen klachten na een besmetting, maar soms kunnen mensen zulke ernstige klachten krijgen dat ze overlijden.

Lassakoorts is een meldingsplichtige A-ziekte. Dit houdt in dat het RIVM de bestrijding coördineert. Een aantal Nederlandse universitair medische centra zijn voorbereid op de opvang, screening en verzorging van patiënten die mogelijke lassakoorts hebben. Bij een vermoeden van lassakoorts worden patiënten naar 1 van deze UMC’s gebracht voor onderzoek en behandeling in isolatie.