Reactie Defensie op uitzending Argos

Het radioprogramma Argos heeft vandaag een item uitgezonden over het versterken van de veiligheid bij Defensie. Namens Defensie reageerde de plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten luitenant-generaal Onno Eichelsheim. Centraal in het item stonden de jaarverslagen van 2015 tot en met 2018 van het Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen (KMCGS) en de overtredingen die de toezichthouder in het verleden constateerde.

Uit de jaarverslagen van het KMCGS blijkt dat bij Defensiepersoneel een gebrek aan kennis en ervaring was bij het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen. Voorbeelden van veel geconstateerde overtredingen waren het verkeerd invullen van formulieren en het onjuist aanbrengen van etiketten.

Luitenant-generaal Eichelsheim: "Het personeel dat werkzaam is in het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen doet dit naar vermogen. Door de bezuinigingen in het verleden is veel gesneden in de veiligheidsorganisatie van de krijgsmacht. Daardoor is veel kennis en ervaring verloren gegaan. Momenteel wordt er weer volop geïnvesteerd. Alleen liggen de specialisten niet voor het oprapen."

Maatregelen

Defensie heeft al maatregelen genomen. Zo is er onder meer geïnvesteerd in extra opleidingscapaciteit, meer specialisten en aandacht voor dit thema in opleidingen. Ook zijn werkprocedures aangepast op munitiecomplexen en wordt op naleving daarvan gecontroleerd.

"Het aantal overtredingen terugbrengen naar nul is niet mogelijk, het blijft immers mensenwerk. Maar als organisatie moeten we er wel zorgen dat randvoorwaarden worden gecreëerd om zo veilig mogelijk te werken. Dit is een verantwoordelijkheid die wij met zijn allen hebben", aldus Eichelsheim.

Veilig werken

Het versterken van de veiligheid is een topprioriteit voor de krijgsmacht. Daarom is begin 2018 het plan van aanpak Een veilige Defensieorganisatie gelanceerd. Eichelsheim: "Iedereen bij Defensie is doordrongen van het feit dat werken bij de krijgsmacht veiliger kan en moet. Elke dag wordt hier keihard aan gewerkt. Maar we komen van ver, het vergt tijd en geduld om alle maatregelen door te voeren."

KMCGS

Het KMCGS heeft als taak het bewaken en bevorderen van een veilig gebruik, vervoer, behandeling en opslag van gevaarlijke stoffen door de Nederlandse krijgsmacht in binnen- en buitenland. Daarnaast is de eenheid verantwoordelijk voor het bewaken van een veilig vervoer van gevaarlijke stoffen door buitenlandse Defensie-eenheden op Nederlands grondgebied.