Bijleveld: ‘NAVO denk na over omgang met elkaar’

Voor het eerst sinds de inval in Noord-Syrië van NAVO-lid Turkije zijn de defensieministers van het bondgenootschap bij elkaar. De situatie in Noord-Syrië was daarom het eerste onderwerp van de ministeriële vergadering.

Groepsfoto NAVO-defensieministers.
Groepsfoto van de NAVO-defensieministers.

Minister Ank Bijleveld-Schouten: “Het sterkste wapen van de NAVO is eenheid. Je moet van elkaar op aankunnen, maar dat spreekt niet uit de acties van NAVO-partner Turkije. We spreken onze Turkse collega hier in vergadering en zullen luid en duidelijk overbrengen dat we deze zaak niet goedkeuren en veroordelen.” 

Lastenverdeling

De bijeenkomst is een belangrijke voorbereiding op de zogenoemde ‘Leaders’ Meeting’. Dan komen staatshoofden en regeringsleiders bijeen op 3 en 4 december in Londen. Een evenwichtige lastenverdeling staat daar hoog op de agenda. De leden is daarom nu gevraagd om hun nationale plannen te actualiseren, zodat tijdens de Leaders’ Meeting de meest recente cijfers beschikbaar zijn over de voorziene defensie-uitgaven in de periode tot 2024.

Nederland heeft, bovenop het geld uit het regeerakkoord, met de voorjaarsnota in mei 2019 extra geld uitgetrokken om een start te maken met de uitvoering van het nationaal plan. Nog steeds halen 11 van de 29 bondgenoten, waaronder Nederland, in 2024 niet de NAVO-norm van 2% bbp aan defensie-uitgaven. 

Bestand tegen beïnvloeding

De ministers bespraken ook hoe ze het hoofd kunnen bieden aan hybride dreigingen, zoals de inzet van digitale middelen en desinformatie om de publieke opinie te beïnvloeden  en de samenleving te ondermijnen.

Ank Bijleveld tussen haar 2 collega's uit Montenegro.
Minister van Defensie Ank Bijleveld tussen haar collega's uit Montenegro (links) en Noorwegen (rechts).

De NAVO benadrukt dat civiele communicatie, inclusief 5G, bestand moet zijn tegen externe beïnvloeding. Landen maken hun eigen beoordelingen, maar het uitgangspunt is dat de systemen altijd blijven werken. Dat is belangrijk voor de afschrikking en verdediging van de NAVO. Ook werkt de NAVO aan de inzet van Counter Hybrid Support Teams. Die ondersteunen bondgenoten met hun expertise en dragen bij aan hun weerbaarheid.

Afschrikking en verdediging

Een ander belangrijk onderwerp is geloofwaardige afschrikking en collectieve verdediging. De NAVO wil binnen 30 dagen 30 bataljons, 30 squadrons en 30 gevechtsschepen beschikbaar hebben. De vraag is hoe dit te realiseren. Dit zou kunnen door bijvoorbeeld het samenvoegen van initiatieven als het NATO Readiness Initiative (NRI), de al bestaande enhanced NATO Response Force en andere eenheden die aan de NAVO zijn toegezegd.