75 jaar vrouwen bij Defensie: 'we want more'

“75 jaar vrouwen bij Defensie valt samen met 75 jaar bevrijding. Vrouwen kwamen bij de krijgsmacht aan het einde van de oorlog, toen er onvoldoende mannen waren om de veiligheid van Nederland te waarborgen.” Dit zei staatssecretaris Barbara Visser, vorige week tijdens het symposium 75 jaar vrouwen bij Defensie  in het Nationaal Militair Museum (NMM) in Soesterberg. “Maar”, zei ze ook, “we hebben nog een lange weg te gaan.”

Visser wees erop dat dat op dit moment slechts 10% van de militairen vrouw is en dat 70% van de vrouwen in Nederland denkt dat er bij Defensie alleen mannen in werken in gevechtsfuncties. “Terwijl vrouwen in veel verschillende functies bij Defensie werken en doorgaans veel voldoening halen uit hun werk omdat ze iets voor anderen kunnen betekenen.”

Ze constateerde wel dat veel vrouwen de organisatie vroegtijdig verlaten omdat ze geen perspectief hebben. “We doen ons best om uit te zoeken wat deze vrouwen nodig hebben om te blijven. Want als we vrouwen in topfuncties willen benoemen, dan hebben we ook een kweekvijver nodig.”

Minister Bijleveld met 4 vrouwen op een podium. De vrouwen hebben het boek 75 jaar vrouwen bij de krijgsmacht in de hand.
De minister biedt 4 vrouwelijke militairen het nieuwe boek over 75 jaar vrouwen bij de krijgsmacht aan.

Alleen maar positief

Minister Ank Bijleveld-Schouten bracht in herinnering dat de marine in juni voor het eerst een vrouwelijke commandeur benoemde: Jeannette Morang. "De reacties op dát bericht waren alleen maar positief", aldus Bijleveld. "De felicitaties stroomden binnen. En iemand zei zelfs: “We want more, we want more!”

De minister vond het opmerkelijk dat na de benoeming van een vrouw op een bepaalde functie de discussie gaat over de vraag of vrouwen dit überhaupt wel kunnen. "De enige manier om dat probleem op te lossen, is om te zorgen dat er meer vrouwen komen op allerlei posities. Wij hopen dat dit symposium daaraan bijdraagt.”

Daarna bood de minister een boek over 75 jaar vrouwen bij de krijgsmacht aan 4 vrouwelijke militairen aan. Ook opende zij een tentoonstelling in het NMM over hetzelfde thema.

Vrouwenvoetbal

Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer vertelde over de reacties op Facebook nadat hij met collega's had gesproken over de waarde van vrouwen in vredesoperaties en militaire operaties. Er werd een vergelijking gemaakt met het vrouwenvoetbalteam dat, aldus de post, geen pases kon maken. Vrouwelijke militairen zouden ook wel niks kunnen. “Gekke vergelijkingen” aldus Bauer.

Hij maakte korte metten met de discussie over kwaliteit. “Er wordt altijd gezegd dat vrouwen dezelfde kwaliteit moeten hebben als mannen, en dan mogen ze meedoen. Maar diversiteit is op zichzelf een kwaliteit. We moeten ons dus niet meer afvragen of hij of zij de beste in de groep is, maar ook: wat heb ik nodig om mijn team diverser, en dus beter te maken.”