Blijvend letsel militair door niet gebruiken hoofdbescherming

Een militair van de Curaçaose Militie heeft blijvend, maar beperkt letsel overgehouden aan een les militaire zelfverdediging (MZV). Dit gebeurde op Marinekazerne Suffisant in februari 2017. De Commissie van Onderzoek (CvO) concludeert dat het te wijten is aan de aanwezige sportinstructeur. Die heeft de militair niet opgedragen hoofdbescherming te dragen, terwijl dat wel van hem werd verwacht.

2 militairen van de Curaçaose Militie.
Archieffoto 2016 van militairen van de Curaçaose Militie (niet de betreffende militair).

Staatssecretaris Barbara Visser stuurde de kamer vandaag een brief over het afgeronde CvO-onderzoek. Sinds vorig jaar worden onderzoeken naar veiligheidsvoorvallen uit de zwaarste categorie (4) met de Tweede Kamer gedeeld. Volgens de CvO is er in dit geval onvoldoende gehandeld volgens de bestaande regelgeving (onder meer ARBO-wet). De commissie adviseert Defensie beter toe te zien op naleving van de regels.

Start onderzoek

Een dag na het voorval is de militair van de ziekenboeg doorverwezen naar het ziekenhuis. Na verschillende operaties is eind vorig jaar blijvend letsel geconstateerd en de ernstcategorie verhoogd naar de zwaarste. Hierop startte de CvO.

Nadat de militair lokaal was uitbehandeld, is hij naar het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht gegaan voor een second opinion. Een militair-arts stelde vast dat er inderdaad sprake is van blijvend letsel. Maar dit is dusdanig beperkt dat de militair aan de goedkeuringseisen van Defensie voldoet. Hij is momenteel weer volledig werkzaam.

Genomen maatregelen

Direct na het voorval zijn maatregelen getroffen. De lokale commandant schortte de zelfverdedigingslessen op. Ze werden pas hervat in de loop van 2017. Toen was met een risicoanalyse vastgesteld dat de lessen veilig waren. In het controleplan van de kazerne staat sindsdien dat er bij de lessen toezicht moet zijn op naleving van de instructies en voorschriften. Ook zijn de zelfverdedigingslessen aangepast; de geweldsintensiteit is beter opgebouwd.

Bij de marine zijn ook maatregelen doorgevoerd. In het beleid staat nu wanneer het tijdens een MZV-les is toegestaan om een tegenstander op vitale lichaamsdelen (zoals het hoofd) te raken. Ook stelde de marine interne richtlijnen voor militaire zelfverdediging vast. Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer verstrekte die aan zijn ondercommandanten. Ook is vastgelegd dat veiligheidsmedewerkers structureel ondersteunen bij het inventariseren en evalueren van risico’s op opleidingscentra.

In april benadrukte Bauer nogmaals dat het belangrijk is dat de opgedragen verbetermaatregelen Defensiebreed worden uitgevoerd. MZV-lessen moeten beheerst en met zo min mogelijk risico’s worden gegeven. Hij heeft ook de monitoring van de verbetermaatregelen op zich genomen.