Grote Amerikaanse troepenverplaatsingen door Nederland

2 grote Amerikaanse legereenheden verplaatsen zich vanaf morgen door Nederland. Het gaat om 5.200 militairen, 85 Abrams-gevechtstanks, 58 helikopters en honderden andere voertuigen en uitrustingsstukken. Defensie ondersteunt de transporten onder meer met tientallen militairen.

Vergroot afbeelding Amerikaanse helikopters krijgen brandstof op Eindhoven.
Amerikaanse helikopters krijgen brandstof op Vliegbasis Eindhoven.

Het gaat om de gelijktijdige verplaatsing van 2 Amerikaanse eenheden. De 3.500 inkomende militairen en tanks zijn van de 2nd Armoured Brigade. Zij komen uit Fort Hood in Texas en gaan naar Duitsland.

Tegelijkertijd gaat een Amerikaanse helikoptereenheid van 1.700 militairen in tegengestelde richting van Duitsland naar de Verenigde Staten. 80 Blackhawks, Apaches en Chinooks vliegen van Vliegbasis Eindhoven naar de Botlek in het Rotterdamse havengebied. Vervolgens gaan de heli’s per schip naar hun thuisbasis in Fort Stewart, Georgia

De gemechaniseerde brigade komt per schip aan in Vlissingen. Deze gaat door Nederland over de weg, per trein en voor het eerst ook met binnenvaartschepen. Dit duurt tot begin november.

Beveiliging

Personeel van de landmacht en de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie beveiligt onder meer de haventerreinen in Rotterdam en Vlissingen. Daarnaast levert Defensie brandstof en vervoert een deel van het Amerikaanse materieel met vrachtwagens. Marechaussees begeleiden de militaire colonnes over de Nederlandse wegen. Ook maken de Amerikanen  gebruik van Defensielocaties als onderkomen en kantoor.

De marine zorgt voor de havenbescherming op en onder water met onder meer duikvaartuigen met duikteams, schepen, kade- en haveninspecties. De maritieme component van de Explosieven Opruimingsdienst levert duikers en ruimers voor IED’s en explosieven, en verzorgt tijdens de troepenverplaatsingen 24/7 patrouilles vanaf het water met RHIB's (fast patrol boats).

De Defensie-inzet valt onder de zogenoemde host nation support. Hierbij ondersteunen bondgenoten elkaar bij militaire verplaatsingen over elkaars grondgebied.

Toenemende spanningen

Het transport volgt uit de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Europa. Die is het afgelopen jaar vergroot vanwege de toenemende geopolitieke spanningen met Rusland.

De verplaatsingen zijn ook gelijk een goede test voor het initiatief om de militaire mobiliteit binnen Europa te verbeteren. Zowel de NAVO als de EU willen de slagvaardigheid vergroten door het verplaatsen van militaire eenheden door Europa te versnellen. De diplomatieke toestemming voor grensoverschrijdend militair transport en het bijbehorende papierwerk moeten makkelijker en beter afgestemd.