Weekoverzicht Defensieoperaties

Een marinierseenheid heeft de trainingstaken in het noorden van Irak overgenomen van landmachtcollega’s. Bij Erbil trainen Nederlanders samen met partnerlanden Peshmerga, Koerdische strijders. Er wordt onder meer ingegaan op leiderschap en het beveiligen van grote gebieden. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 25 september tot en met 2 oktober.

Nederlandse trainers ondersteunen ook het Speciale Operaties Trainings Centrum in de omgeving van Bagdad. 2 Nederlandse militaire adviseurs vervullen een functie binnen de NAVO-capaciteitsopbouwmissie in Irak. Er nemen ook 4 Nederlandse civiele experts aan deel.

Een gephotoshopte nepafbeelding van een tank die een begraafplaats op komt rijden.
De gephotoshopte nepafbeelding.

Litouwen

De communicatieafdeling van de Nederlanders in Litouwen kreeg te maken met een digitale informatieaanval op de Duitse partners en de eFP-missie. Op 7 websites verscheen een artikel met een foto van een Duitse tank die over een Joodse begraafplaats in Kaunas leek te zijn gereden. In het artikel werd een relatie gelegd met een presentatie van de enhanced Forward Presence (eFP) battle group tijdens de ‘Duitse dagen’ in Kaunas op 22 september. Het bedrog was snel duidelijk en samen met het Litouwse defensieministerie en het Duitse operatiecommando werd actie ondernomen. Zodoende waren binnen enkele dagen vrijwel alle berichten weer van internet verdwenen.

Bezoek Noord-Atlantische raad
De Noord-Atlantische raad bezocht de eFP battle group. De raad is het belangrijkste politieke besluitvormingsorgaan binnen de NAVO. Het houdt toezicht op het politieke en militaire proces met betrekking tot veiligheidskwesties die het hele bondgenootschap raken. In de raad zitten vertegenwoordigers van elke lidstaat. Zij bespreken beleids- of operationele vragen die collectieve beslissingen vragen.

Ongeveer 220 Nederlandse militairen leveren in Litouwen een bijdrage aan de eFP. Deze NAVO-aanwezigheid onderstreept de solidariteit met de Baltische Staten en Polen.

Lopende operaties buitenland:

 • Nederland neemt in Afghanistan met ongeveer 160 militairen deel aan de NAVO-missie Resolute Support. Vanuit Mazar-e-Sharif en Kabul trainen en adviseren ze de Afghaanse politie, het leger en de speciale strijdkrachten.
 • Een groot gedeelte van het missiematerieel in Mali is al terug in Nederland. Het overgebleven materieel wordt de komende maanden getransporteerd. Nederland beëindigde op 1 mei de deelname aan Minusma met de Long Range Recce Patrol Task Group.
 • Analisten van 306 Squadron op Vliegbasis Leeuwarden analyseren beelden uit het Midden-Oosten en Afghanistan. Die zijn gemaakt door een onbemand vliegtuig. In de strijd tegen ISIS en ter ondersteuning van Resolute Support maakt de eenheid met de verzamelde informatie inlichtingenrapporten. Vanuit Qatar dragen Nederlandse staf- en liaisonofficieren bij aan de detailplanning van de strijd.
 • Nederlandse militairen ondersteunen in het Midden-Oosten missies die tot doel hebben het vredesproces te bewaken. Ze doen mee aan Undof, Untso, Unifil en USSC.
 • Nederland draagt in de Sahel bij aan capaciteitsopbouw van lokale veiligheidsstructuren. Nederland levert militairen en civiele experts aan EU-missies in de regio (EUTM en EUCAP Sahel) en aan de VN-politiemissie in Mali.
 • Multipurposefregat Zr.Ms. Van Speijk neemt deel aan de Standing NATO Maritime Group1, een van de 4 permanente maritieme reactiemachten van de NAVO. De SNMG1 opereert voornamelijk in en rondom het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan.
 • Zr.Ms. Groningen voert als stationsschip in de West drugsbestrijdingsoperaties uit en verleent hulp bij humanitaire rampen en crises.
 • Beveiligingsteam van het Korps Mariniers (vessel protection detachments - VPD) beschermen koopvaardijschepen tegen mogelijke aanvallen van piraten op de Indische Oceaan.
 • Het Forward Support Element Mirage in het Midden-Oosten levert onder meer logistieke ondersteuning aan de vessel protection detachments. Daarnaast vangt het regelmatig de bemanning van het KDC-10-transportvliegtuig op.

Operaties/acties binnenland:

 • De Explosieven Opruimingsdienst Defensie ruimde 38 explosieven.
 • De bewaking van het Nederlandse luchtruim gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding op het Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op 19 september is de taak door de Nederlandse luchtmacht overgedragen aan de Belgen.
 • 20 militairen leveren aanvullende bewakings- en beveiligingscapaciteit in Brunssum. Dit gebeurt vanwege de verhuizing van Amerikaanse materieel van Schinnen naar het NATO Industrial Complex in Brunssum. De inzet duurt naar verwachting tot 1 juli 2020.
 • Defensie helpt 3 maanden lang bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid bij de KIA-gevangenis op Aruba. Hiervoor werpen ze onder meer prikkeldraadversperringen op.
 • Defensie heeft militaire bijstand verleend in het kader van een strafrechtelijk onderzoek in de vorm van het voorzien van luchtbeelden in de omgeving van Utrecht.