Militairen goede bemiddelaars in crisissituaties

Militairen voelen sympathie en loyaliteit voor zowel de krijgsmacht als voor hun civiele crisispartners. Dat maakt hen in crisissituaties goede bemiddelaars. Het is de voornaamste conclusie van onderzoeker aan de Faculteit Militaire Wetenschappen Jori Kalkman. Vandaag promoveerde hij aan de Vrije universiteit in Amsterdam op zijn proefschrift: ’Focus on the frontline. Civil-military collaboration in domestic and European crisis management’.

4 leden van het Border Security Team zitten achter een tafel geven een vrouw met hoofddoek uitleg.
Om een idee te krijgen hoe er in crisissituaties wordt samengewerkt met buitenlandse civiele partijen beschouwde Kalkman de inzet van de marechaussee tijdens vluchtelingencrisis in Europa.

De Nederlandse krijgsmacht is steeds vaker actief tijdens nationale en Europese crisissituaties. Samenwerking met lokale partners is bij dergelijke rampen en verstoringen van de openbare orde onvermijdelijk. Dat gezamenlijke inzet gestroomlijnd verloopt, is dan van levensbelang. Jori Kalkman bracht in kaart hoe militair personeel samenwerking met partners als politie, brandweer en vrijwilligersorganisaties in de praktijk vorm geeft.

Portretfoto Jori Kalkman.
Jori Kalkman.

Betere reputatie

Kalkman: “Militairen bemiddelen tussen de uiteenlopende verwachtingen en belangen die zij ervaren. Ze hebben oog voor de organisatiebelangen van Defensie, maar houden ook rekening met wat de crisissituatie vereist en wat samenwerkingspartners van hen nodig hebben. Op die manier bevorderen ze civiel-militaire samenwerking in nationale en Europese crisisbeheersing. Daarnaast worden crisissituaties beter bestreden en dragen deze militaire vertegenwoordigers bij aan een betere reputatie van de Nederlandse krijgsmacht.

Analyse crisissituaties

Voor zijn onderzoek analyseerde Kalkman crisissituaties in binnen– en buitenland. In Nederland interviewde hij de militaire vertegenwoordigers en civiele partners als politie en brandweer en observeerde hen tijdens crisisoefeningen. Om een idee te krijgen hoe er in crisissituaties wordt samengewerkt met buitenlandse civiele partijen beschouwde Kalkman de inzet van de Koninklijke Marechaussee tijdens de Europese vluchtelingencrisis op het Griekse eiland Chios.

CV

Na zijn bachelor Politicologie aan de Vrije Universiteit, waar hij afstudeerde op Israëlische militaire inzetten, volgde dr. Jori Kalkman een 2-jarige master International Development Studies in Wageningen. Tijdens die studie liep hij stage bij de Verenigde Naties in New York, afdeling vredesmissies. Hij onderzocht daar de crisisontwikkelingen, gevechten en humanitaire hulpverleningsbehoefte in Zuid-Soedan en Somalië. Ook maakte hij voor het eerst kennis met een militaire werkomgeving.

De combinatie van zijn interesse in crisis en rampen en het werken in een militaire organisatie leidde hem naar zijn promotieonderzoek aan de Faculteit Militaire Wetenschappen, waar hij in 2015 startte.

Vanuit de faculteit werd hij begeleid door hoogleraar civiel-militaire interactie professor Myriame Bollen en door universitair hoofddocent strategisch organiseren & veranderen dr. Erik de Waard.