Landmacht promoot duurzame energie

Defensie stapt af van fossiele brandstoffen en gaat over op duurzame energie. De krijgsmacht wil zoveel mogelijk zelfvoorzienend worden. Om dat te bevorderen en te laten zien wat er allemaal wordt gedaan en mogelijk is, hield het Energie Transitieteam van de landmacht een zogenoemd energie-event. Dat gebeurde op het strand van de Wassenaarseslag in Wassenaar.

De belangstellenden hadden zich aangemeld voor activiteiten zoals zeilen en windenergie, sluit een boormachine aan op zonne-energie, een elektrisch voertuig opladen, rijden met de Israëlische EZ-raider en kampmanagement.

"Het ET-event levert een bijdrage aan de versnelling van en samenhang in de energietransitie van de landmacht en Defensie. De versnelling bereiken we door sleutelpersonen een actieve dag aan te bieden, zodat ze elkaar beter leren kennen, en dus sneller vinden", vatte Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Martin Wijnen het doel van het evenement samen.

ET-team

Defensie wil een toekomstbestendige krijgsmacht zijn die ook inzetbaar is in een veranderend klimaat. "Onze missies en operaties worden beïnvloed door klimaatverandering, denk bijvoorbeeld aan de humanitaire hulpverlening op de Bahama’s", aldus Wijnen die het evenement opende. "We beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering en we werken mee aan (inter)nationale klimaatdoelen."

Het organiserende Energie Transitieteam landmacht (ET-team) moet zorgen voor voortgang bij het zelfvoorzienend worden. Centrale vraag daarbij is 'wat doen we morgen om in 2050 100% zelf voorzienend te zijn en minder afhankelijk van fossiele brandstoffen?'

Schone energie

Schone energiebronnen zoals wind en zonne-energie hebben operationele voordelen. Door zelfstandig opgewekte energie krijgen missies voortzettingsvermogen, omdat ze niet meer afhankelijk zijn van fossiele energie die moet worden aangevoerd. "We gaan voor wind-, zonne-energie en andere schone energie", zei Wijnen. "Voor de krijgsmacht is energie uiterst belangrijk. Alles wat vliegt, vaart of rijdt bij Defensie is afhankelijk van fossiele brandstoffen als kerosine en diesel. Ook het vastgoed en de IT-systemen zijn afhankelijk van energie. Op uitzending hebben we energie nodig voor onze compounds, om op verkenning te gaan en ook bijvoorbeeld voor het vervoeren van een gewonde militair."

e-Missie

Bij Defensie zijn tal van initiatieven genomen om het gebruik van fossiele energie terug te dringen. Het ontwikkelde programma e-Missie geeft richting aan de Defensieonderdelen voor die initiatieven, proefprojecten en onderlinge samenwerking.