Noorwegen en Zweden sluiten zich aan bij Europees interventie-initiatief

Noorwegen en Zweden hebben zich vanmiddag aangesloten bij het European Intervention Initiative. Op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum ondertekenden zij de verklaring van toetreding. Daarnaast accepteerden de ministers het verzoek van Italië om toe te treden.

Mensen op bordes van huis Zwaluwenberg.
De deelnemende ministers van Defensie.

Het European Intervention Initiative (EI2) streeft naar nauwere banden en nauwere samenwerking op politiek en militair gebied op 4 werkgebieden: strategische vooruitzichten; ontwikkeling en planning van scenario's; ondersteuning van operaties en als laatste geleerde lessen en doctrine. Het ontstond juni vorig jaar. Toen tekenden de ministers van Defensie van België, Denemarken, Duitsland, Estland, Frankrijk, Nederland, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk een intentieverklaring. Op 7 november 2018 kwamen de deelnemers voor het eerst in Parijs bijeen, toen trad ook Finland toe.

Tijdens de 2e vergadering van het EI2 ondertekenden de ministers of hun vertegenwoordigers een document met daarin de voorwaarden voor deelname, werkwijze en reikwijdte van het initiatief. De ministers van Defensie of hun vertegenwoordigers bevestigden dat ze doen wat nodig is om de in de intentieverklaring genoemde werkzaamheden uit te voeren en te ondersteunen. Ook verklaarden zij dat vertegenwoordigers op hoog niveau van de militaire staf van alle EI2-deelnemers 2 keer per jaar bijeenkomen. Dat doen ze tijdens de Militaire Europese Strategische Gesprekken. Beleidsdirecteuren van de ministeries van defensie komen ten minste bijeen vóór de ministeriële bijeenkomst die eenmaal per jaar plaatsvindt.

Minister Bijleveld aan hoofd van tafel met andere Defensieministers.
Minister Bijleveld zat de vergadering van Defensieministers voor.

Geen dubbelingen

De ministers van Defensie of hun vertegenwoordigers waren tevreden met de stappen die dit jaar zijn gezet. De verdere samenwerking ondersteunt de ontwikkeling van een gemeenschappelijk gedeelde strategische cultuur. Daardoor kunnen de EI2-deelnemers beter reageren op bedreigingen en crises en kunnen Europese veiligheidsbelangen waar nodig beter en sneller worden beschermd. De EI2-deelnemers bevestigden nog eens dat zij informatie blijven delen waar dat in hun aller belang is, zoals bijvoorbeeld in de Sahel, het Caribisch gebied of het Oostzeegebied.

De deelnemers hebben afgesproken bestaande structuren als de EU, NAVO, VN, OVSE of ad hoc coalities niet te dupliceren. EI2 vult slechts aan en is een flexibel, niet-bindend forum, waarbinnen alle deelnemers gelijk zijn.