Ruim 2.300 militairen bij Prinsjesdag

“Vuur!” Het is 13.00 uur en het koninklijk paar verlaat Paleis Noordeinde. Vanaf dat moment klinkt elke minuut een harde knal op het Malieveld in Den Haag. De saluutschoten zijn onderdeel van het grootschalige ceremonieel dat Defensie vandaag met ruim 2.300 militairen op de mat legt. Het is Prinsjesdag 2019.

Dankbaar voor vrijheid

De waardering voor deze rol van de militairen wordt uitgesproken in de Troonrede. “Mede dankzij hen leven wij al 75 jaar in vrede en veiligheid”, spreekt koning Willem-Alexander in de Ridderzaal. Hij begint de Troonrede met de herinnering aan geallieerde parachutisten die in september 1944 voor Nederland streden. “75 jaar later lijken vrijheid, democratie en een sterke rechtstaat vanzelfsprekende waarden. Maar wie de wereld beschouwt, realiseert zich hoe bijzonder het is te leven in een land waarin mensen zich veilig kunnen voelen.”

Route Koninklijke Stoet

Terwijl de koning de woorden uitspreekt, staan de eenheden nog opgesteld langs de route die de Koninklijke Stoet gaat; van het paleis, over het Lange Voorhout, door de Grenadierspoort het Binnenhof op naar de Ridderzaal, en weer terug. Ook studentenweerbaarheden vullen de route. Ze komen uit Amsterdam, Delft, Den Haag, Leiden, Rotterdam en Utrecht. Op een deel van de route brengen veteranen de eregroet.

Video: Volgorde Koninklijke Stoet Prinsjesdag 2019

Animatie Koninklijke Stoet Prinsjesdag 2019

(Een animatie. Beeldtitel: Koninklijke Stoet Prinsjesdag 2019)

(Pictogram links: Paleis Noordeinde. Pictogram rechts: Ridderzaal)

(Voorbijtrekkende stoet van links naar rechts. Personen, paarden en koetsen met ondersteunende beeldtitels. Achter elkaar:

Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso

Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers

Vaandelwacht en 3 ere-detachementen Garderegiment Grenadiers en Jagers

Bereden standaardwacht en ere-escorte Koninklijke Marechaussee

4 trompetters Cavalerie met paukenist

Standaardwacht en ere-escorte Huzaren Cavalerie

Rijknecht-majoor en 2 rijknechten

1e rijtuig Gala Berline | ceremoniemeester en kamerheer

2e rijtuig Galacoupé | grootmeester en grootmeesteres

Paukenist en 8 trompetters

Bereden standaardwacht en ere-escorte Nationale Politie

3e rijtuig Gala Glas Berline | Prins Constantijn en Prinses Laurentien

2 bereden adjudanten van de koning

Bereden ere-escorte Nationale Politie

Stalmeester van de koning

Glazen Koets | Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima

2 bereden adjudanten en adjudant-generaal van de koning

Ere-escorte officieren Cavalerie)

(Beeldtitel: Prinsjesdag 2019)

(Het Nederlandse wapenschild. Linkerhelft beeld kleurt oranje. Beeldtekst: Ministerie van Defensie. Defensie beschermt wat ons dierbaar is.)

Van fanfare tot dubbelpost

Veel militairen lopen mee in de stoet, van fanfare tot ere-escorte te paard. Bij het paleis en de Ridderzaal staan de vaandelwachten, erewachten en dubbelposten. Op het Malieveld hebben de Gele Rijders zich al vroeg opgesteld. Tijdens de plechtigheden vuren zij hun houwitsers.

De militairen die helpen bij een veilig verloop van de dag hebben hun werk dan al gedaan, of ondersteunen nog op de achtergrond.

De ogen van het publiek richten zich bij terugkeer van de stoet vooral op het koningspaar. Voordat de balkondeuren van Noordeinde open gaan klinkt een laatste knal vanaf het Malieveld. De Gele Rijders keren huiswaarts.

Video: saluutschoten op Malieveld (archief 2017)