Multicultureel Netwerk Defensie viert jubileum

Het Multicultureel Netwerk Defensie (MND) vierde gisteren het 15-jarig jubileum. Hierbij werd onder meer stilgestaan bij de successen die het netwerk sindsdien heeft behaald. Een voorbeeld hiervan is het inzetten van militairen met Antilliaanse achtergrond bij de noodhulp na orkaan Irma. Dit gebeurde op advies van het MND en vergrootte de operationele effectiviteit van deze hulp omdat er meer aansluiting werd gevonden met de lokale bevolking.

Staatssecretaris Barbara Visser: “Ik vind dat iedereen zelf mag bepalen wat het betekent om 2 of zelfs meer culturen in je te hebben. Dit netwerk helpt daarbij. Hier zit 15 jaar kennis bijeen, kennis over weten wie je bent, worden wie je wilt worden. En er zit ook begrip voor juist die andere kant.” Daarmee doelde de staatssecretaris op de onzekerheid van collega’s, die niet weten of je iemand kan feliciteren met Keti Koti. Wel of niet een ijsje meenemen voor die collega met een Arabisch klinkende achternaam, tijdens de Ramadan. Het multicultureel netwerk helpt de weg te wijzen.

Diversiteit vergroot operationele effectiviteit

Als mensen zich gewaardeerd voelen door de organisatie, kunnen zij veel beter bijdragen aan de organisatiedoelstellingen. Los van persoonlijke gevoelens is het dus ook in het organisatiebelang om inclusief en tolerant te zijn.

Visser: ‘’De krijgsmacht draait op teams. En sterke teams zijn divers.” Kolonel Talitha Born zette mede om die reden wervingsactiviteiten en deelname van Defensie aan het Kwaku festival. De boodschap : ‘Iedereen welkom bij Defensie’ en nu in het 2e jaar lijken zich meer kandidaten met bi-culturele achtergrond aan te melden dan in voorgaande jaren.