Vrouwen klaargestoomd voor inzet bij VN-missies

De 13e editie van de Female Military Officers Course (FMOC) is vandaag beëindigd met de uitreiking van certificaten aan de deelnemers. Deze cursus moet er mede voor zorgen dat er meer vrouwen aan VN-missies mee gaan doen. Minister Bijleveld-Schouten is optimistisch: "Deze cursus geeft tools om diegenen te helpen die het het hardst nodig hebben."

Man en minister reiken certificaten uit.

Minister Bijleveld en generaal-majoor der mariniers b.d. Patrick Cammaert reikten de certificaten uit.

Vrouwen zijn onmisbaar bij vredesmissies. Ze verbeteren de effectiviteit en het imago ervan, en maken in veel gevallen beter contact met de getroffen bevolking. Zeker waar het gaat om geweld tegen vrouwen en meisjes. Of, zoals Bijleveld op de slotdag van de FMOC zei: "Geen vrouwen bij de VN-missies hebben, is als rondlopen met maar één oog en één oor. Je mist plekken die voor mannen niet toegankelijk zijn. Je mist cruciale informatie. En je mist rolmodellen die voor verandering kunnen zorgen."

Aanmoedigen

Lange tijd steeg het percentage vrouwen bij VN-missies heel langzaam. In 2018 was het nog steeds slechts 3,9 procent. Door verschillende VN-initiatieven is dat percentage snel gegroeid naar 13,4 procent in januari 2019. De FMOC is zo’n initiatief, enkele jaren geleden opgezet door generaal-majoor b.d. Patrick Cammaert. Hij is ook een van de instructeurs. De 13e editie van de FMOC was deze keer in Nederland georganiseerd. Belangrijkste doel: vrouwelijke militaire officieren aanmoedigen deel te nemen aan vredesmissies.

Groepsfoto met cursisten.

Cursisten en docenten.

Belangrijke taak

Tijdens de cursus komen allerlei onderwerpen aan bod, zoals de principes van vredesmissies, de militaire component en de bescherming van burgers. Maar er staan ook genderspecifieke onderdelen op het programma: seksueel geweld bij vrouwen en cultuur & gender in missiegebieden.

De 34 cursisten uit binnen- en buitenland kregen vandaag als afronding op locatie Brasserskade hun certificaten uitgereikt. Voorzitter van de Carnegie Stichting Piet Hein Donner stelde dat macht en recht onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. "Recht zonder de bijbehorende macht is hulpeloos, macht zonder rechten en plichten is tiranniek. We moeten daarom recht en macht combineren, zodat het recht machtig wordt en hetgeen machtig is rechtvaardig", citeerde hij de Franse filosoof Pascal.

Bijleveld zei dat de cursus goed was, voor de missies, voor de burgers in de getroffen gebieden én voor de vrouwelijke officieren zelf. "Jullie zijn getraind voor een belangrijke taak. Vrouwen en meisjes in gebieden die herstellende zijn van oorlog hebben onze hulp nodig. Hulp die jullie kunnen gaan geven. Ik wens jullie daar veel succes mee."