Hans Leijtens opnieuw commandant Koninklijke Marechaussee

Hans Leijtens is per 2 september de nieuwe Commandant Koninklijke Marechaussee, tevens Gouverneur van de Residentie. In de periode 2012 - 2015 was hij dat ook.

Hans Leijtens.
Hans Leijtens.

Nu is Leijtens nog voorzitter van de International Board of Auditors for NATO in Brussel. Daarvoor was hij 2 jaar Programma-Directeur-Generaal Wederopbouw Bovenwindse Eilanden en Directeur-Generaal Belastingdienst.

De in 1963 geboren Leijtens werd aan de Koninklijke Militaire Academie opgeleid als officier voor de Koninklijke Landmacht. Hij vervulde diverse functies bij de pantserluchtdoelartillerie.

Overstap

In 1989 maakte Leijtens de overstap naar de Koninklijke Marechaussee. Hij was onder andere plaatsvervangend commandant van de Bijzondere Bijstandseenheid Krijgsmacht, commandant van 103 Eskadron Koninklijke Marechaussee en Hoofd Operationele Dienst, Politiedienst, district Koninklijke Marechaussee Schiphol. Daarna maakte Leijtens de overstap naar het bedrijfsleven.

In 2003 keerde hij naar Defensie terug als Universitair Docent aan de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie. In 2008 promoveerde Leijtens aan de Universiteit Leiden op een onderzoek naar de werking van resultaatgerichte sturing binnen de marechaussee. In 2010 was hij commandant van het contingentscommando van ISAF in Kandahar in Afghanistan. In 2012 werd Leijtens eerst Plaatsvervangend Commandant Koninklijke Marechaussee en nog hetzelfde jaar de commandant van het wapen.

De commando-overdracht is 2 september.