Speciale hittemaatregelen voor Nederlandse Veteranendag

Vanwege de hitte die morgen wordt verwacht, neemt de organisatie van de Nederlandse Veteranendag speciale maatregelen. Zo is er een waterplan. Dat zorgt ervoor dat er voldoende water is voor de deelnemers aan het traditionele defilé.

Veteranen in auto salueren tijdens het defilé.

Veteranen salueren tijdens het defilé.

Daarnaast zijn de terrassen op het Malieveld overdekt, worden er duizenden strohoedjes uitgedeeld en is er een speciale koelbehandelkamer van het Rode kruis. De organisatie verwacht naast ruim 4.000 veteranen de komst van vele duizenden bezoekers naar Den Haag. Het jaarlijkse evenement is bedoeld als blijk van waardering aan de 111.000 Nederlandse veteranen die zich, onder gevaarlijke omstandigheden, hebben ingezet voor de vrede.

Naast praktische maatregelen deelt de organisatie ook tips voor het verstandig omgaan met de weersomstandigheden. Zoals: blijf uit de zon en zoek de schaduw op. Ook heeft de Commandant der Strijdkrachten bepaald dat militairen het zomertenue mogen dragen.