Aanpak nieuwe IT Defensie wordt aangepast

De aanpak van het programma Grensverleggende IT (GrIT) dat de nieuwe IT-infrastructuur voor Defensie ontwikkelt, wordt aangepast. Staatssecretaris Barbara Visser heeft dit besloten in reactie op de resultaten van het derde onderzoek van het Bureau ICT Toetsing (BIT), dat over dit programma is uitgebracht.

Marechaussee bij beeldscherm met computertaal.
Het BIT concludeert in het meest recente onderzoek, dat de risico's van GrIT nog steeds te groot zijn.

Over de noodzaak en het belang van de nieuw IT-structuur voor Defensie bestaat bij niemand twijfel. Met GrIT werkt Defensie op innovatieve wijze samen met de markt aan een ´state of the art´ infrastructuur. Deze vernieuwing is cruciaal in de doorontwikkeling van Defensie als een informatiegestuurde organisatie.

Het BIT concludeert in het meest recente onderzoek, dat de risico's van GrIT nog steeds te groot zijn.

Het belangrijkste BIT-advies is dat Defensie het werk moet verdelen in kleinere, meer beheersbare brokken en dat Defensie de opdracht voor nieuw werk aan het waargemaakte succes van de leverancier moet koppelen.

Het BIT adviseert om wezenlijke aanpassingen door te voeren in de aanpak. ,,Dat gaan we doen", reageert Visser.

2 scenario's

Zij laat 2 scenario’s onderzoeken: de mogelijkheid om de huidige aanpak aan te passen of een hele andere aanpak van GrIT. De komende maanden richt Defensie zich op de uitwerking van deze twee mogelijkheden. "Wij laten daarbij zorgvuldigheid prevaleren boven snelheid", benadrukt de staatssecretaris. Beide uitgewerkte scenario’s worden vervolgens door een onafhankelijke externe partij beoordeeld.

De vernieuwing van de nieuwe IT voor Defensie gaat nu langer duren. Uit onderzoek van Deloitte blijkt dat de continuïteit van de IT zonder aanvullende maatregelen gegarandeerd is tot in de periode 2020-2022. ,"De huidige IT voldoet de komende jaren", zegt Visser. "Maar met GrIT krijgen we een state of the art infrastructuur, die we nodig hebben om Defensie als informatiegestuurde organisatie verder te ontwikkelen."