Minister ontvangt jaarrapport visitatiecommissie Defensie en Veiligheid

Uit handen van voorzitter Gerdi Verbeet heeft minister Ank Bijleveld-Schouten vandaag in Den Haag het 1e jaarrapport van de visitatiecommissie Defensie en Veiligheid ontvangen. De commissie concludeert dat het begin er is, maar dat het nog te vroeg is tevreden te zijn over de veiligheid bij Defensie.

Bijleveld: “Het afgelopen jaar is Defensie volop bezig geweest met het versterken van de veiligheid. Dit is nodig. Maar zoals de commissie ook zegt: het is te vroeg om tevreden te zijn.” Daarom is Defensie blij met de kritische bevindingen en aanbevelingen die de commissie in haar rapportage doet.

Bord bij entree Nationaal Trainingscentrum CBRN in Vught.

Waarschuwingsbord vanwege trainingen met gevaarlijke stoffen en munitie (archieffoto 2017).

Visitatiecommissie

De visitatiecommissie is op 13 september 2018 door Defensie formeel ingesteld. Met de instelling van de commissie krijgt het ministerie van Defensie aan de hand van jaarrapportages, inzicht in de voortgang van de invoering van de maatregelen die zijn genomen om de veiligheid bij de krijgsmacht te versterken. In totaal maakt de visitatiecommissie 3 jaarrapporten.

In haar 1e jaarrapport stelt de commissie onder meer dat de Defensieonderdelen onvoldoende betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het plan van aanpak ‘’Een veilige defensieorganisatie’’ en zich daarom te weinig herkennen in het plan van aanpak. Daarnaast vindt de commissie dat de krijgsmacht door bezuinigingen van ver moet komen. Ook op het gebied van veiligheid.

Rapportage is belangrijk richtsnoer

“De constateringen en aanbevelingen passen in de fase waarin Defensie nu zit en zijn daarmee een krachtige extra impuls om door te groeien”, laat de minister weten. “We nemen het jaarrapport dan ook graag mee in de koers die we ingezet hebben. Niet als een nieuw plan, maar als een belangrijk richtsnoer bij alle initiatieven die we nu aan het ontwikkelen zijn. De Defensieonderdelen worden hier nauw bij betrokken voor het noodzakelijke draagvlak.”

Genomen maatregelen

Defensie heeft het afgelopen jaar al de nodige maatregelen genomen. Zo is er een directie Veiligheid opgericht en een vernieuwde gedragscode opgesteld. Daarnaast is de Centrale Organisatie Integriteit Defensie uitgebreid en doet de nieuwe Inspectie Veiligheid Defensie sinds kort onderzoeken.

De komende tijd blijft Defensie werken aan het versterken van de veiligheid. “Militairen krijgen met moeilijke en soms ook gevaarlijke omstandigheden te maken. Omstandigheden in de opleiding, training en inzet, die onherroepelijk risico’s met zich mee kunnen brengen. Maar dat mogen geen onnodige risico’s zijn. We zijn ervan overtuigd dat deze rapportage ons verder helpt die risico’s te voorkomen. Want het is inderdaad nog te vroeg om tevreden te zijn”, aldus Bijleveld.