Weekoverzicht Defensieoperaties

De militairen van 13 Lichte Brigade in Litouwen kregen bezoek van de Commandant Landstrijdkrachten. Luitenant-generaal Leo Beulen zag ze meedoen aan een internationale sniperwedstrijd, de eFP Battlegroup Survivalrun en een demonstratie Optreden Verstedelijkt Gebied.

Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 29 mei tot en met 4 juni.

Tijdens het bezoek kreeg Beulen de Lithuanian Armed Forces Medal of Merit. Dit is voor het ontwikkelen en onderhouden van de relatie met de Litouwse krijgsmacht en de Nederlandse bijdrage aan de NAVO enhanced Forward Presence (eFP). Hij droeg de onderscheiding direct op aan de mannen en vrouwen om hem heen. Ook drukte hij de Litouwers op het hart dat Nederland zich met hen verbonden voelt. “We beseffen dat jullie grenzen ook onze grenzen zijn en dat maakt de verdediging van jullie land belangrijk. We zijn meer dan partners, we zijn vrienden. En als een vriend wordt bedreigd en onze vrijheid in gevaar is, dan staan we klaar om die te verdedigen.”  

Ongeveer 220 Nederlandse militairen leveren een bijdrage aan de eFP. De NAVO-aanwezigheid in Litouwen onderstreept de solidariteit met de Baltische Staten en Polen.

Afghanistan

Het Nederlands Mobile Medical Team deed samen met de Duitse Logistiek Compagnie mee aan een counter-IED-oefening (bestrijding geïmproviseerde explosieven). Aan de hand van een realistisch scenario wisselden de Nederlandse Algemeen Militair Verpleegkundigen en Duitse combat life savers kennis en vaardigheden uit.

Nederland neemt in Afghanistan met ongeveer 160 militairen deel aan de NAVO-missie Resolute Support. Vanuit Mazar-e-Sharif en Kaboel versterken ze de Afghaanse politie, het leger en de Afghaanse speciale strijdkrachten. Nederlandse adviseurs trainen, adviseren en begeleiden hun Afghaanse tegenhangers onder andere op het gebied van personeel, materieel-logistiek, communicatie, oefeningen en gender. Hun werk wordt mede mogelijk gemaakt door de force protection. Ook hieraan doen Nederlandse militairen mee. Verder is er een Nederlands chirurgisch team werkzaam in Mazar-e-Sharif.

Lopende operaties buitenland:

 • Nederlandse trainers ondersteunen het Speciale Operaties Trainings Centrum in de omgeving van Bagdad. Bij Erbil geven Nederlanders in samenwerking met partnerlanden trainingen, onder meer in leiderschap en het beveiligen van grote gebieden.
 • 2 Nederlandse militaire adviseurs vervullen een functie binnen de NAVO-capaciteitsopbouwmissie in Irak. Er nemen ook 4 Nederlandse civiele experts aan deel.
 • In Mali werkte het Redeployment Element verder aan het schoonmaken en inpakken van materieel. Het materieel van de missie in Mali wordt de komende maanden teruggebracht naar Nederland. Een deel van de spullen wordt ter plekke verkocht of overgedragen aan coalitiepartners, de Malinese overheid en ngo’s. Sommige goederen worden vernietigd.
 • Nederland draagt in de Sahel bij aan capaciteitsopbouw van lokale veiligheidsstructuren. Nederland levert militairen en civiele experts aan EU-missies in de regio (EUTM en EUCAP Sahel) en aan de VN-politiemissie in Mali.
 • In de strijd tegen terreurorganisatie ISIS ondersteunt 306 Squadron de zogenoemde Operation Inherent Resolve. Vanuit Qatar draagt ook een ondersteuningseenheid namens Nederland bij aan de strijd.
 • Nederlandse militairen ondersteunen in het Midden-Oosten missies die het vredesproces bewaken. Ze doen mee aan Unifil, Undof, Untso en USSC.
 • Het Forward Support Element Mirage in het Midden-Oosten levert onder meer (logistieke) ondersteuning aan de vessel protection detachments. Daarnaast vangt het support element regelmatig de bemanning van het KDC-10-transportvliegtuig voor een nacht op.
 • Nederlandse militairen helpen voor de United Nations Mission in South Sudan (Unmiss) mee de burgerbevolking in Zuid-Soedan te beschermen. Nederland stopt deelname aan de missie per 1 september.
 • Het patrouilleschip Zr.Ms. Groningen voert als stationsschip in de West drugsbestrijdingsoperaties uit. Ook verleent het hulp bij humanitaire rampen en crises.

Operaties/acties binnenland:

 • De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ruimde 47 explosieven.
 • De bewaking van het Nederlandse luchtruim gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding op het Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s.
 • Op verzoek van de burgemeester van Den Haag leverde Defensie militaire bijstand tijdens de Global Entrepreneurship Summit 2019.
 • Op verzoek van de Rechercheofficier van Justitie doorzochten militairen 5 panden en de aanwezige voertuigen op verborgen ruimten. Dit gebeurde in de omgeving van Den Helder.
 • Een Chinook-transporthelikopter maakte in de omgeving van Lopik een voorzorgslanding vanwege technische problemen. Het zogenoemde Downed Aircraft Recovery Team (DART) verhielp de klacht ter plaatse en de heli kon diezelfde dag terugvliegen naar Gilze-Rijen.