Defensie sluit zich aan bij UpgradeNL

Nieuwe technologie heeft een enorme impact op ons leven en die wordt alleen maar groter. Daarom moeten Nederlanders ‘techwijs’ worden. Met dat doel is het impulsprogramma UpgradeNL gelanceerd. Het ministerie van Defensie sloot zich vandaag als partner aan bij UpgradeNL.

Nieuwe technologie zorgt voor grote veranderingen in de gezondheidzorg, het onderwijs, in onze privacy en veiligheid. Voorzitter van UpgradeNL, Geert Huizinga: “Het is een gezamenlijke opgave om de enorme technologische veranderingen voor iedereen tot iets positiefs te maken. Daarom moeten we daar met elkaar in investeren: bedrijven, onderwijs en overheid. Alleen samen maken we Nederland techwijs en klaar voor de toekomst.”

Defensie wil ‘samen’

’Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten, luitenant-generaal Martin Wijnen: “UpgradeNL betekent: niet op je handen zitten en pas reageren als het je overkomt. Samen vooruitkijken en samenwerken, samen dóen is essentieel. Dit past volledig binnen de gedachte van onze adaptieve krijgsmacht. Met de kennis van partners in het bedrijfsleven en onderwijs staan we sterker. Zij helpen ons robuust te zijn, omdat Nederland op ons rekent. Maar ook wendbaar, zodat we ons kunnen aanpassen aan een veranderende situatie met andere en nieuwe dreigingen. De kracht voor de toekomst ligt in ‘samen’.”

UpgradeNL

Upgrade NL is een impulsprogramma van een brede coalitie van (technologie)bedrijven, kennisinstellingen, overheden en mediapartijen die de krachten bundelt om héél Nederland mee te nemen in de technologische transitie. Deze samenwerking is een initiatief van FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie en de Dutch Technology Week en wordt ondersteund door ruim 40 partners.

Defensie gaat een actieve bijdrage leveren op de 3 actielijnen: events, educatie en campagnes.

Upgrade NL is een impulsprogramma van een brede coalitie van (technologie)bedrijven, kennisinstellingen, overheden en mediapartijen die de krachten bundelt om héél Nederland mee te nemen in de technologische transitie. Deze samenwerking is een initiatief van FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie en de Dutch Technology Week en wordt ondersteund door ruim 40 partners.

Defensie gaat een actieve bijdrage leveren op de 3 actielijnen: events, educatie en campagnes.