Kabinet steekt extra geld in Defensie

Het kabinet steekt tussentijds extra geld in Defensie. Structureel gaat het om € 162 miljoen extra per jaar. Het bedrag loopt op tot € 461 miljoen en in totaal gaat het om € 1,5 miljard tot 2024. Dat staat in de Voorjaarsnota die vandaag aan de Tweede Kamer is aangeboden. Met het extra geld wordt geïnvesteerd in personeel en een volgende stap gezet in het realiseren van afspraken die in NAVO-verband zijn gemaakt.

Topprioriteit

Minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten noemt het een mooie en betekenisvolle stap: "Dit extra geld laat zien dat Defensie tot de topprioriteiten van dit kabinet behoort. Het kabinet neemt de huidige dreigingen serieus en hecht groot belang aan onze veiligheid. Ook laat Nederland hiermee zien dat we onze afspraken nakomen en een betrouwbare bondgenoot binnen de NAVO zijn."

Kanon op voorplecht van schip schiet.
Er moet meer vuurkracht komen, zowel op zee als op het land.

Nationaal Plan

Het kabinet heeft de extra investeringen in Defensie al december 2018 in het Nationaal Plan voor de NAVO aangekondigd. Dit gebeurde op basis van afspraken uit 2014 om de lasten binnen het bondgenootschap evenwichtiger te verdelen en de slagkracht van de NAVO en de EU te versterken. Bijleveld-Schouten: "De afspraak is om het Defensiebudget in 10 jaar tijd in de richting van de NAVO-norm van 2% van het Bruto Binnenlands Product te bewegen. Met deze stap zijn we daar nog niet. Vervolgstappen blijven daarom nodig."

Goed gecamoufleerde commando.
Op het verlanglijstje staat ook meer ondersteuning voor special forces.

Verdeling

Bij de verdeling van het extra geld zijn de behoeften van de NAVO leidend. Ook wordt er geïnvesteerd in personeel.

In december heeft het kabinet op basis van capaciteitendoelstellingen van de NAVO 5 prioriteiten gesteld: extra F-35’s, meer vuurkracht op land en op zee, meer ondersteuning voor special forces en uitbreiding van de cyber- en inlichtingencapaciteit.

Het geld dat vrijkomt bij de Voorjaarsnota is onvoldoende om te investeren in alle prioriteiten. Er moeten keuzes worden gemaakt en dat gebeurt de komende maanden.