Jaarverslag IGK: investeer in vertrouwen (video)

Zet in op het terugwinnen van vertrouwen van het personeel. Dat adviseert Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht luitenant-generaal Hans van Griensven in zijn jaarverslag, dat vandaag naar de Kamer is gestuurd.

Militair en minister bekijken jaarverslag.
Minister en IGK bekijken het jaarverslag.

Er wordt weer geïnvesteerd in Defensie en dat betekent dat de organisatie weer kan groeien. 25 jaar bezuinigingen hebben echter hun sporen achtergelaten en het personeel moet nog wennen aan de nieuwe kansen en mogelijkheden om die nieuwe organisatie mede vorm te geven. Daarvoor moet men weer gaan geloven in de toekomst, aldus de IGK.

Om het vertrouwen in de organisatie te herstellen, adviseert hij:

  • goed werkgeverschap met gepaste arbeidsvoorwaarden;
  • leiderschap op alle niveaus;
  • duidelijke communicatie over plannen, successen en tijdlijnen;
  • ondernemerschap, durf en actie;
  • maatwerk;
  • adaptiviteit.

Doen wat je zegt, is daarbij het motto.

Video: Toelichting IGK op het jaarverslag

Toelichting op het jaarverslag door IGK luitenant-generaal Van Griensven

Investeer in personeel

De vullingsgraad van de organisatie baart van Griensven de grootste zorgen. Ondervulling is vaak de oorzaak van andere problemen zoals werkdruk, opleidingstekorten en veiligheidskwesties. De concurrentiepositie van Defensie moet worden verstevigd en de IGK vindt het daarom zaak om bij budgetverhogingen niet alleen te investeren in wapensystemen, maar ook substantieel in mensen. Naast een adequaat vergoedingensysteem, moeten basisvoorzieningen zoals goede uitrusting en tijdige opleidingen, maar ook een goed loopbaanperspectief, kloppen.

Jaarverslag Inspectie Militaire Gezondheidszorg

Ook het jaarverslag van Inspecteur Militaire Gezondheidszorg verscheen vandaag.

Kolonel-arts Mathon Heuts stelt vast dat in 2018 weer ruimte ontstond om de kwaliteit van de militaire gezondheidszorg te verbeteren en aan de passen aan de eisen van deze tijd.

In de operationele keten zijn er te weinig Algemeen Militair Verpleegkundigen concludeert de IMG. Dat komt vooral door de grote uitstroom. Heuts waarschuwt verder dat middelen en methodes voor militair geneeskundige opleidingen en trainingen achterblijven bij die in de burgermaatschappij. Zo zijn met de huidige ICT-middelen innovatiemogelijkheden beperkt.

Defensiecateraar Paresto kreeg na meerdere inspecties opnieuw het vertrouwen. Door infrastructurele aanpassingen verbeterde de voedselveiligheid. Heuts meldt dat deze opgaande lijn wel moet worden voortgezet. In 2019 wordt een nieuw managementsysteem ingevoerd om de voedselveiligheid Defensiebreed te borgen.