Weekoverzicht Defensieoperaties

De langeafstandsverkenners in Mali patrouilleerden voor het laatst. Nederland gaf de verkenningstaak officieel terug aan de Verenigde Naties. Na 5 jaar beëindigde Nederland de bijdrage aan de VN-missie Minusma. Een overzicht van Defensieoperaties van 24 tot en met 30 april 2019.

Bijna 6.000 Nederlandse militairen zetten voet in de koperkleurige woestijn van Mali. Hun belangrijkste taak was het uitvoeren van (langeafstands)verkenningen, om zo informatie te verzamelen voor het hoofdkwartier in Bamako.

Tijdens een officiële ceremonie heeft Nederland een punt gezet achter de bijdrage aan Minusma.

Litouwen

De Nederlandse militairen in Litouwen trainden samen met Duitse, Tsjechische, Sloveense en Spaanse collega’s een aanval zo effectief mogelijk te vertragen. Een hele opgave voor de compagniescommandant. Het is namelijk niet gemakkelijk om naast Nederlandse eenheden, ook Duitse cavalerie, Spaanse gemechaniseerde infanteristen en Sloveense cybercrime specialisten aan te sturen. Toch maakte juist deze internationale samenstelling oefening Eager Leopold interessant.

Ongeveer 220 Nederlandse militairen leveren een bijdrage aan de enhanced Forward Presence. De NAVO-aanwezigheid in Litouwen onderstreept de solidariteit met de Baltische Staten en Polen.

Militairen in oranje t-shirts trainen in bouwwerk van boomstammen.
Fysieke inspanning tijdens koningsdagfeest in Litouwen.

Koningsdag

In de meeste uitzendgebieden ging Koningsdag niet ongemerkt voorbij. In Nederland leverde Defensie voor het bezoek van de koninklijke familie aan Amersfoort militaire bijstand. Het ging om observatie met drones en explosievenruimers. De Bernhardkazerne werd opengesteld zodat de Nationale Politie er gebruik van kon maken.

Lopende operaties buitenland:

 • Nederlandse trainers ondersteunen het Speciale Operaties Trainings Centrum in de omgeving van Bagdad. Bij Erbil geven Nederlanders in samenwerking met partnerlanden trainingen, onder meer in leiderschap en het beveiligen van grote gebieden.
 • 2 Nederlandse militaire adviseurs vervullen een functie binnen de NAVO-capaciteitsopbouwmissie in Irak. Er nemen ook 4 Nederlandse civiele experts aan deel.
 • Nederland neemt in Afghanistan met ongeveer 160 militairen deel aan de NAVO-missie Resolute Support. Vanuit Mazar-e-Sharif en Kaboel verstevigen ze de Afghaanse politie en het leger. Nederlandse adviseurs voeren daarvoor onder meer gesprekken met hun Afghaanse counterparts. Ook een Nederlands chirurgisch team werkt in Mazar-e-Sharif.
 • Het 306 squadron ondersteunt al sinds mei 2018 de zogenoemde Operation Inherent Resolve in de strijd tegen terreurorganisatie ISIS.
 • Nederlandse militairen ondersteunen in het Midden-Oosten missies die het vredesproces bewaken. Ze doen mee aan Unifil, Undof, Untso en USSC.
 • Het Forward Support Element Mirage in het Midden-Oosten levert onder meer (logistieke) ondersteuning aan de Vessel Protection Detachments (VPD’s). Daarnaast vangt het support element regelmatig de bemanning van het KDC-10-transportvliegtuig voor een nacht op.
 • Nederlandse militairen helpen voor de United Nations Mission in South Soedan (Unmiss) mee de burgerbevolking in Zuid-Soedan te beschermen. Nederland stopt deelname aan de missie per 1 september.
 • Luchtverdedigings- en commandofregat Zr.Ms. Evertsen is tot medio juni stafschip voor de Standing NATO Maritime Group 2.
 • Zr.Ms. Groningen fungeert als stationsschip in het Caribisch Gebied. Hier voert het schip kustwachttaken en counter-drugs operaties uit.

Operaties/acties binnenland:

 • De Explosieven Opruimingsdienst Defensie ruimde 50 explosieven.
 • De bewaking van het Nederlandse luchtruim gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding op het Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s.
 • Defensie verleende bijstand met een Chemical, Biological, Radiological , or Nuclear (CBRN)- responsteam, omdat er vermoedelijk een vermoedelijke explosieve stof was gevonden bij een school in Groningen. Er zijn hoeveelheden explosief materiaal aangetroffen. De EODD vernietigd deze op reguliere wijze. Tevens zijn vaten met  niet ontplofbare chemische middelen aangetroffen. Die zijn door een civiel bedrijf afgevoerd.