Kabinet stelt 25 missies vast voor het topsectoren- en innovatiebeleid

8 ministeries hebben samen met ondernemers en kennisinstellingen uit de 9 topsectoren 25 missies vastgesteld. Die moeten de Nederlandse economie versterken binnen de maatschappelijke thema’s energietransitie & duurzaamheid; landbouw, water & voedsel; gezondheid & zorg en veiligheid.

Minister Bijleveld.

Bijleveld ziet de plannen en rol voor Defensie als een belangrijke doorbraak.

Het kabinet nam vandaag een besluit over de verdere invulling van het zogenoemde missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid. Minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten ziet de plannen en rol voor Defensie als een belangrijke doorbraak. “Voor het eerst doet Defensie mee aan het overheidsbeleid voor de topsectoren. Gezamenlijk met defensie-industrie en onderzoeksinstellingen werken we aan innovatie en bieden we economische kansen aan de veiligheidssector.”

Op het gebied van Veiligheid noemt het kabinet de militaire dreigingen als één van de complexe uitdagingen waar Nederland de komende decennia voor staat. Het pleit voor een Nederland waarin burgers veilig wonen, werken en leven, maar noemt een veilige samenleving niet vanzelfsprekend.

Bedreiging voor onze democratie

“De veiligheid van belangrijke handels- en transportroutes staat onder druk. Terrorisme vormt een directe bedreiging voor onze nationale veiligheid. Georganiseerde criminaliteit vormt een bedreiging voor de samenleving”, zo staat in de brief.  Ook het hoge tempo waarmee technologie en digitalisering zich ontwikkelen biedt nieuwe uitdagingen en dreigingen. Denk aan cyberaanvallen. Buitenlandse inmenging en beïnvloeding van onze maatschappij, via desinformatie, vormen een bedreiging voor de Nederlandse democratie. Het tegengaan daarvan neemt daarom een centrale plaats in bij de formulering van missies bij het thema Veiligheid.

Om de dreigingen effectief tegemoet te treden is het volgens het kabinet zaak te zoeken naar innovaties. Daarbij spelen de laatste wetenschappelijke inzichten een rol, maar ook sleuteltechnologieën en toepassingen. Hierin valt te voorzien via permanente intensieve samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen, ook op Europees niveau. Wat het kabinet betreft valt alleen zo (potentiële) tegenstanders een stap vóór te blijven.

Maritieme hightech voor een veilige zee.

Maritieme hightech voor een veilige zee.

Daarvoor is nodig:

  • Integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit. In 2030 is georganiseerde criminaliteit buitengewoon lastig vanwege het goede zicht op illegale activiteiten en geldstromen.
  • Maritieme hightech voor een veilige zee. In 2035 beschermt de Koninklijke Marine onder meer de Nederlandse welvaart, zorgt voor veilige toegang tot wereldwijde wateren en heeft een antwoord op onvoorspelbare ontwikkelingen in dreiging en technologie.
  • Veiligheid in en vanuit de ruimte. In 2030 heeft Nederland voor defensie en veiligheid een operationeel inzetbare ruimtevaartcapaciteit met satellieten, infrastructuur op de grond en de mogelijkheid van informatieverwerking.
  • Cyberveiligheid. Nederland is in staat economische en maatschappelijke kansen van digitalisering veilig te verzilveren. Via cybersecurity, kennis en innovatie wil Nederland binnen 5 jaar in de top 10 staan van de Global Cybersecurity Index en de National Cyber Security Index.
  • Genetwerkt optreden op land en vanuit de lucht. In 2030 is de krijgsmacht volledig genetwerkt met andere diensten en nieuwe technologieën. Denk aan onbemande systemen, elektromagnetisch spectrum en social media voor een snelle besluitvorming.
  • Samen sneller innoveren voor een adaptieve krijgsmacht. Daarvoor moet er een permanent fijnmazig innovatienetwerk komen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen en kort-cyclisch succesvolle innovaties te implementeren. Stimuleren van innovaties op basis van (sleutel)technologie leidt ook tot civiele toepassingen.
  • Data en intelligence. In 2030 verzamelen veiligheidsorganisaties nieuwe en betere data voor slimmere analyses om verrassingen te voorkomen.
  • De veiligheidsprofessional. Het vak van veiligheidsprofessional behoort in 2030 tot de top 10 van meest aantrekkelijke beroepen in Nederland.