Inventarisatie legeringsgebouwen: geen onveilige situaties

Er zijn geen onveilige situaties gevonden in legeringsgebouwen. Een uitzondering hierop betrof de al niet meer in gebruik zijnde 1e verdieping van een legeringsgebouw op het Complex Nieuwe Haven in Den Helder. Deze etage is vanwege een constructief onveilige vloer gesloten. Dat blijkt uit de inventarisatie die 3 teams van experts uitvoerden bij 48 Defensielocaties met 295 gebouwen. Staatssecretaris Barbara Visser berichtte hier vandaag over aan de Kamer.

Renovatie van de Koning Willem 3-kazerne.
Renovatie van de Koning Willem 3-kazerne.

Een 2e belangrijke conclusie is dat een groot aantal gebouwen flink onder handen moet worden genomen. Aan 218 van de 295 gebouwen valt iets te verbeteren:

  • 128 gebouwen moeten grondig worden schoongemaakt;
  • van 167 gebouwen moet het interieur worden vernieuwd;
  • voor 40 gebouwen is (groot) onderhoud nodig;
  • voor 40 gebouwen is renovatie of nieuwbouw nodig.

Rommel op kamers

De experts stellen dat Orde Rust en Discipline (ORD)-regelingen op veel plaatsen afwezig zijn of onbekend. Bovendien houden de gebruikers zich regelmatig niet aan de leef- en gebruiksregels. Schoonmaken heeft alleen zin als de huisregels worden nageleefd. In verband met privacyaspecten maken beheerders en commandanten nu afspraken met de gebruikers over naleving en controle.

Structureel meer geld nodig

Het Facilitair Bedrijf Defensie (FDB) draagt de schoonmaakleveranciers nu op de 128 gebouwen zo snel mogelijk grondig schoon te maken. Het FBD maakt voor alle legeringsgebouwen per locatie een planning voor een structurele halfjaarlijkse reiniging.

Om alle gebouwen periodiek van nieuw interieur te voorzien is structureel meer geld nodig. Dat geldt ook voor het groot onderhoud en het wegwerken van de onderhoudsachterstand. Tot nu toe kreeg het onderhoud van de buitenzijde van gebouwen (daken, deuren, ramen, etc.) prioriteit. Door het krappe budget is niet geïnvesteerd in het cosmetisch onderhoud van de binnenzijde (vloerbedekking, gordijnen, meubilair). Dat geldt ook voor renovatie en nieuwbouw.

Andere prioriteiten

Alle onderhoudsplannen vragen om aanvullend budget. In de Defensienota is voor het wegwerken van achterstallig onderhoud € 75 miljoen gereserveerd, gelijkmatig verspreid over 2018, 2019 en 2020. Daarnaast trekt Defensie dit jaar €25 miljoen extra uit voor de vermindering van achterstallig onderhoud, verbetering van legering en schoonmaak. Hiermee kan echter slechts een deel van de achterstand worden verholpen. Daarom is een andere prioriteitsstelling nodig. Dit wordt meegenomen in het strategisch vastgoedplan.

Brandveiligheid

In nauw overleg met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt Defensie aan het project Bouwtechnische verbetermaatregelen brandveiligheid. Dankzij de handhavingsaanpak van de ILT zijn al veel tekortkomingen verholpen. Voor de gebouwen die nog niet aan de nieuwe eisen voldoen, zijn de risico’s beperkt tot een aanvaardbaar niveau. Dit gebeurt met brandmeldinstallaties met volledige detectie en het aanstellen van extra bedrijfshulpverleners.

Kamer in 1 van de 2 nieuwe legeringsgebouwen op de Van Ghentkazerne in Rotterdam.
Kamer in 1 van de 2 nieuwe legeringsgebouwen op de Van Ghentkazerne in Rotterdam.

Internet op de legering

Defensie werkt ook aan verbetering van de WiFi in legeringsgebouwen. De bandbreedte per apparaat is flink uitgebreid naar 5Mb/s, maar wordt nog zeker niet overal gehaald. Waar de dekking onvoldoende is, worden aanpassingen uitgevoerd, zoals aansluiting op glasvezelverbindingen. Op 7 locaties worden de legeringsgebouwen aangesloten op glasvezelverbindingen. In Schaarsbergen gebeurt dit voor het einde van het 2e kwartaal 2019. Op de resterende 6 locaties moet dit voor het einde van het jaar zo zijn.