Defensie wil verder praten over pakket verbeteringen

Het overleg tussen Defensie en vakbonden over de verbetering van de arbeidsvoorwaarden kan helaas nog steeds niet worden afgerond. Defensie heeft op 16 april een samenhangend pakket op tafel gelegd en aan de bonden toegelicht: er is geld voor verbeteringen op de terreinen ‘carrièreperspectief, poen, privé en pensioen’. Dus voor loonsverhoging, hogere toelagen en een goed pensioen (in premiehoogte en eindwaarde).

Dat sluit aan bij de wensen die zijn opgehaald in gesprekken met en in een enquête onder het personeel. Een vooruitgang voor al het Defensiepersoneel is het doel. De verbeteringen zullen naar de overtuiging van Defensie dempend werken op de uitstroom en helpen om nieuwe medewerkers te werven.

Defensie wil graag verder praten met de bonden om zo snel mogelijk stappen voorwaarts te maken.