Bauer wil snelheid, innovatie en samenwerking

Purple NECtar is het platform om een innovatief product te lanceren binnen de krijgsmacht. Maar hoe belangrijk ook, Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer wil dat er overal bij Defensie ruimte is voor innovatie. "Ruimte voor het exploreren van en experimenteren met nieuwe concepten. We willen iedereen stimuleren continu ideeën te ontwikkelen die processen en producten verbeteren."

Cds achter spreekgestoelte.
Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer wil dat er overal bij Defensie ruimte is voor innovatie (archieffoto).

Als het aan hem ligt, wordt innovatie business as usual. "Ook als het gaat om onze manier van werken, ons denken en doen. Blokkades en belemmeringen die innovatie, vernieuwing en verbetering in de weg staan, moeten verdwijnen. We hebben een andere mindset nodig. Goede ideeën moeten niet stranden, maar de organisatie instromen. En snel." Bauer zei het op het Defensie Simulatie Symposium op de Vlasakkers in Amersfoort. De bijeenkomst hoorde bij Purple Nectar, een jaarlijks terugkerende oefening die volop ruimte biedt voor experimenteren, kennis delen en innovaties in de praktijk bekijken. Er kwamen meer dan 2.000 belangstellenden op af.

Militair tussen de beeldschermen.
De Fast Small Ship Simulator (FSSS) voor opleiding en training van het personeel dat opereert met de FRISC (archieffoto).

Te weinig snelheid

Snelheid is volgens Bauer het grootste probleem. "Het duurt nu te lang om van een idee tot uitvoering te komen. We kunnen in een missiegebied wel in korte tijd een volledig kamp opbouwen, inclusief waterput en goed draaiende logistiek. Maar het aanschaffen van nachtkijkers voor onze mensen lukt ons niet binnen 7 jaar. Hetzelfde verhaal geldt voor de aanschaf van een iPad of een smartphone. Als de administratieve molen eindelijk stilstaat, is het device al 1 of 2 generaties verder. We laten zo kansen liggen en worden vanzelf ingehaald door andere - goedwillende of kwaadwillende - partijen."

Gelukkig gaat het ook regelmatig wel goed. Bauer noemde de DoMaintApp waarmee het onderhoud aan de Fennek is gedigitaliseerd. De tijd tussen aanbesteding aan 'Lifely' en de operationele testen bij diverse CLAS-eenheden was nog geen 9 maanden. "We kunnen het, maar moeten het alleen nog veel vaker doen. Het credo 'mag niet, kan niet, wil niet' moet overboord en plaatsmaken voor 'het kan en mag als je het zo doet'." Als 2e voorbeeld noemde hij de Fast Small Ship Simulator (FSSS) voor opleiding en training van het personeel dat opereert met de FRISC. Trainen met die supersnelle, wendbare, kleine rubberboten is niet zonder gevaar en beperkingen. MARIN, Cruden en Three C Technologies ontwikkelden in korte tijd een simulator. De marine schaft er 2 aan.

Militair voertuig in de modder.
Door de ontwikkeling van de DoMaintApp is het onderhoud aan de Fennek gedigitaliseerd (archieffoto).

Eerst digitaal dan in het echt

Bauer pleitte voor modelling & simulation (M&S): eerst het digitale model bouwen, daarna de testen, eventueel aanpassen en dan pas een prototype bouwen. "Zo is de F-35 tot stand gekomen en ook onze nieuwe marineschepen. M&S draagt zo bij aan het versterken van het militair vermogen. En maakt het werken sneller, beter, slimmer, innovatiever, eenvoudiger en goedkoper."

Defensie wil volgens Bauer voorop lopen met nieuwe ontwikkelingen, maar heeft daarvoor samenwerkingspartners nodig. "Kennisinstellingen, bedrijven, startups of wat dan ook zijn vaak innovatiever, gedurfder en creatiever dan wij zijn of kunnen zijn. Veel van de deelnemers aan Purple NECtar en het Defensie Simulatie Symposium werken niet bij de overheid, maar zijn actief in een van de andere 2 punten van de gouden driehoek. Mijn boodschap aan u allen is: wij hebben u nodig!"

Bauer noemde een groot nieuw programma ‘FOXTROT’ dat aansluit bij de ambitie om een informatiegestuurde krijgsmacht te zijn, opgewassen tegen technologisch hoogwaardige tegenstanders. De focus van FOXTROT ligt op het mobiele domein, waarbij snelheid, innovatie en samenwerking de drijfveren in deze verregaande samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse krijgsmacht zijn. "Tot 1 juli 2019 zitten we in de opstart- en kwartiermakersfase, daarna is de nieuwe bi-nationale organisatie formeel een feit. Maar de belangrijkste boodschap is: we zoeken nog partners!