Omgaan met realistische dreigingen tijdens Joint Warrior

“We oefenen het omgaan met realistische dreigingen. Internationale samenwerking staat voorop.” Zo verklaart Commander Netherlands Maritime Force commandeur Huub Hulsker de deelname aan Joint Warrior, die eergisteren begon.

Hulsker betitelt oefeningen als deze dan ook als “uitermate belangrijk.” Joint Warrior speelt zich in de wateren ten westen van Schotland af. Er doen 13 landen aan mee. Nederland levert mariniers, zijner majesteits schepen Johan de Witt, De Ruyter, Friesland, Van Speijk, Zeeleeuw en 2 Cougar-transporthelikopters van het Defensie Helikopter Commando.

Hulsker: “De focus voor de Nederlandse krijgsmacht ligt voornamelijk op het amfibisch optreden. In 2020 leidt Nederland namelijk de amfibische taakgroep, een onderdeel van de NATO Response Force, de snelle reactiemacht van de NAVO.”

Dreigingsscenario's

Joint Warrior biedt de kans grootschalig verschillende dreigingsscenario’s in internationaal verband te oefenen. Zo opereert het Nederlandse 21 Raiding Squadron vanaf het Britse marineschip RFA Lyme Bay. Zr.Ms. Johan de Witt vaart met Belgische eenheden van het Special Operations Regiment aan boord.

Joint Warrior duurt 2 weken.