Bescherming koopvaardij niet meer alleen militaire taak

Behalve militairen, mogen binnenkort ook particuliere beveiligers Nederlandse koopvaardijschepen beschermen tegen piraterij. Ze kunnen indien nodig wapens en geweld gebruiken. De Eerste Kamer nam vandaag het initiatiefvoorstel aan.

Archief: Een Vessel Protection Detachement aan boord van een koopvaardijschip.

Archief: Een Vessel Protection Detachement aan boord van een koopvaardijschip.

Al sinds 2011 varen militaire beveiligingsteams mee op koopvaardijschepen. Die bestaan uit zwaarbewapende mariniers. Ze beschermen kwetsbare en grote Nederlandse zeetransporten tegen piraterij.

Het kan voorkomen dat deze Vessel Protection Detachments niet altijd beschikbaar zijn. De nieuwe wet regelt dat koopvaardijschepen nu altijd bescherming kunnen krijgen als zij door gevaarlijk gebied varen.

Marinier beveiligt 's nachts een schip.

Archief: Een marinier beschermt in 2016 het transportschip de Red Zed II tegen piraterij. Het is de 200e inzet van een Vessel Protection Detachment.

Niet direct in werking

De civiele maritiem beveiligers opereren onder toezicht van de overheid. De nieuwe wetgeving treedt niet direct in werking. Dat gebeurt pas als de Koning en verantwoordelijk minister beiden de tekst tekenen. Na publicatie in het staatsblad gaat de wet in.

Sinds 2011 zijn beveiligingsteams van mariniers 268 keer ingezet.