Informatiepunt Chroom-6 is hét loket voor nazorg

Nog niet alle oud POMS-medewerkers en hun naasten weten het Informatiepunt Chroom-6 te vinden als hét loket voor nazorg. Defensie roept dan ook iedereen met (hulp)vragen op om zich hier te melden. Of het nou gaat om het beantwoorden van vragen, begeleiding of ondersteuning; het informatiepunt helpt mensen.

In juni 2018 is het 1e deelonderzoek van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) afgerond en openbaar gemaakt. Hierbij werd het gebruik van chroom-6 onderzocht op de POMS-locaties van Defensie. Op deze prepositioned organizational materiel storages werd Amerikaans materieel opgeslagen en onderhouden.

De afronding van dit onderzoek markeert voor alle betrokkenen een belangrijk moment. De resultaten maakten vaak diepe indruk. Op oud-medewerkers zelf, maar ook op hun directe omgeving en eventuele nabestaanden. Daarom is het ook zo belangrijk dat mensen goede nazorg krijgen als zij dat wensen. Het Informatiepunt Chroom-6 speelt hierbij een centrale rol.

Alle (hulp)vragen

Het Informatiepunt Chroom-6 is er voor alle (hulp)vragen. Over het onderzoek en de uitvoering van de regeling. Maar bijvoorbeeld ook over de mogelijkheden om een claim in te dienen of over vragen over hulp en ondersteuning op andere terreinen.

Waar mogelijk worden vragen direct beantwoord. Zo niet, dan begeleidt het informatiepunt naar een instantie met de juiste expertise. Als mensen dat prettig vinden, kan er ook iemand van Defensie thuis langskomen voor ondersteuning. Bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren voor de uitkeringsregeling.

Contact Informatiepunt Chroom-6

Onafhankelijk

Het Informatiepunt is op verzoek van Defensie ingericht. Defensie vindt het belangrijk dat er geen drempels zijn voor mensen met vragen. Daarom staat het Informatiepunt onder beheer van het CAOP. Dit is een onafhankelijk kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken. Persoonsgegevens zijn hier in vertrouwde handen.

Achtergrond

In opdracht van Defensie startte het RIVM in 2015 een onderzoek naar het gebruik van chroom-6 en CARC bij Defensie. Tegelijk met de afronding en openbaarmaking van het 1e deelonderzoek, werd de regeling voor (oud-)POMS-medewerkers of hun nabestaanden bekendgemaakt. Er wordt ook nog onderzoek gedaan naar Chemical Agent Resistant Coating (CARC) op de POMS-locaties en naar chroom-6 op andere Defensielocaties.