Elfstedentocht als inspiratie voor Europese eenheid

Komt er dit jaar een Elfstedentocht? Met deze vraag introduceerde minister Ank Bijleveld-Schouten het oer-Hollandse schaatsfenomeen bij haar toehoorders. De minister sprak in het Londense Chatham House, een denktank op het gebied van internationale zaken. Het verhaal van de monstertocht was het startpunt van een vurig pleidooi voor Europese eenheid en samenwerking.

De vraag of er wordt geschaatst verhit ieder jaar de Nederlandse gemoederen. Het antwoord komt van het 9-koppige bestuur van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden. Bijleveld: “We zouden ze een coalitie kunnen noemen. Deze coalitie verenigt het land. Als zo’n coalitie een land kan verenigen, dan kunnen meerdere coalities Europa verenigen. En een verenigd Europa is een sterk en veilig Europa.”

Onverbrekelijk

De minister noemde de vele Brits-Nederlandse samenwerkingsverbanden als voorbeeld. Van de Expeditionary Force voor beide marinierskorpsen tot de Northern Group en het European Initiative. Al deze ‘kleine’ banden vormen samen een onverbrekelijk geheel. “Dus zelfs als een van de grote banden wordt verbroken door de Brexit, dan nog houden die andere ons verbonden met de overkant van het kanaal. Sterker nog, de trans-Atlantische eenheid binnen de NAVO is ons sterkste wapen. Want eenheid schrikt af.”

Al de verschillende coalities stimuleren nauwere Europese Defensiesamenwerking. En kleine coalities zijn beweeglijker en slagvaardiger dan grote, zo betoogde Bijleveld. “Ze kunnen makkelijker experimenteren en pionieren. En als ze dan succesvol blijken, kunnen grotere verbanden volgen in hun voetstappen.” Bijleveld benadrukte nogmaals dat dit “geen pleidooi is voor een EU leger.”

Reuzepassen

Kleine stapjes die uitgroeien tot reuzepassen. Als voorbeeld noemde de minister de Nordic Defence Cooperation, een samenwerkingsverband van Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden. Zij ruimden zoveel mogelijk (bureaucratische) hindernissen op voor meer onderlinge militaire mobiliteit. Hun succes inspireerde de Northern Group. “Daarmee zijn we in een stap van 4 naar 12 landen gegaan die werken aan hetzelfde doel.” 

Daarom was er een begeleidende foto van de Elfstedentocht. “Het symboliseert wat een kleine groep mensen al niet kan bereiken”, zo stelde Bijleveld. Iets dat in het groot geldt voor Europa. “Met hard werk, inzet en toewijding tussen landen, in kleine groepen en in EU- en NAVO-verband, kunnen we zorgen voor een verenigd Europa, sterk en veilig.”